گزارش وزارت کشور انگلستان – ایران: زنان در وحشت از خشونت خانوادگی

163

وزارت کشور انگلستان در گزارش ۱۶صفحه‌یی ماه ژوئیه خود درباره خشونت علیه زنان در ایران که روز پنجشنبه ۲۷ژوییه بر روی وب سایت این وزارتخانه قرار گرفته است، به بخشهایی از گزارش شورای ملی مقاومت درباره زن‌ستیزی و قوانین رژیم آخوندی علیه زنان در ایران استناد کرده است.

در گزارش وزارت کشور انگلستان ضمن نقل مطالب روشنگرانه شورای ملی مقاومت ایران درباره خشونت علیه زنان در ایران آمده است:

شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ ۲۵نوامبر ۲۰۱۶ نوشته است: ”خشونت علیه زنان و خشونت خانوادگی علیه زنان در [قوانین رژیم] ایران به‌عنوان یک جنایت محسوب نمی‌شوند. قربانیان این خشونت از هیچ‌گونه حمایت دولتی بهره‌مند نمی‌شوند. قانون [این رژیم] مردان را به‌عنوان رئیس خانواده و خانه به‌عنوان یک ملکی خصوصی می‌شناسد. پدران و براداران اجازه دارند که دختران و خواهران خود را بکشند زیرا که آنها صاحب دم آنها بر اساس قانون هستند. همزمان در جامعه، در مدارس و خیابانها، دولت خشونت علیه زنان را حمایت می‌کند و اشاعه می‌دهد“.. .

در گزارش وزارت‌خارجه انگلستان همچنین آمده است: شورای ملی مقاومت ایران در تاریخ ۲۵نوامبر ۲۰۱۶ نوشته است: ”در رابطه با خشونت خانوادگی، اخبار شکنجه و قتل زنان به‌وسیله همسران آنها در تاریخ بین مارس تا ژوئن ۲۰۱۶ بالاترین رکورد را شکست. حداقل در ۱۰کیس، قربانیان در سنین بین دختران ۶ساله تا زنان ۵۰ساله، از این خشونت زنده نماندند“..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here