گزارش واشنگتن پست در مورد ریشه‌های قیام در ایران

15
واشنگتن پست در مورد ریشه_های قیام در ایران

واشینگتن پست نوشت: اقدامات شقاوت بار در سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز توسط رژیم در ماه گذشته و پیش از این در سال‌های گذشته باعث شده که یک جریان مخالفت فعال و خطرناک شکل بگیرد.

این روزنامه درباره ناتوانی منطقه‌ای رژیم نوشت: به رغم قدرت‌نمایی، رژیم ایران دارای منابع محدود، یک اقتصاد بیمار، و درگیری‌های جدی و حل ناشده سیاسی و اجتماعی دارد. این رژیم متحدان و دوستان اندک، اما مخالفان قدرتمند و متعهد در مرزها دارد. به مرور زمان، نارضایتی مردمی، نیازهای اجتماعی، و عدم تمایل به فداکاری برای حزب‌الله در لبنان و دیگر نیروهای نیابتی فشار بیشتری برای تعدیل رفتار رژیم ایران ایجاد می‌کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here