گزارش قیام دلاورانه مردم ایران از تلویزیون اسکای نیوز

92
قیام ایران -تلویزیون اسکای نیوز-min

تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد:تظاهرات در ایران روند جدیدی بخود گرفته و شدید و گسترده تر شده است.رسانه های رسمی رژیم ایران اعلام کردند که عناصر معترض مسلح تلاش کرده اند که مراکز پلیس و پایگاه نظامی ارتش را بگیرند. 

اسکای نیوز افزود: سران رژیم ایران تظاهر کنندگان را ناقضان قانون و اهانت کننده به مقدسات رژیم می خوانند، اما طی این تظاهرات این تابوها شکسته شد و تظاهرکنندگان عکس های علی خامنه ای را پاره کردند و خواستار سرنگونی او وکل رژیم شدند. اقدمات سرکوبگرانه نتوانست مانع شکل گیری تظاهرات بشود، در دانشگاه تهران دانشجویان، تظاهرات کردند و علیه دولت و فسادش شعار دادند و علیه علی خامنه ای شعار دادند این تظاهرات توسط پلیس موردحمله قرار گرفت و لی فراخوانهایی برای تظاهرات در بیش از پنجاه شهر داده شده است. اپوزیسیون ایران از شورای امنیت و اتحادیه اروپا و و دولت آمریکا و هیات های مختلفٍ مربوط به حقوق بشر خواست که جنایت های رژیم حاکم در ایران را محکوم کنند ومانع سرکوب تظاهرات مردم ایران بشوند…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here