گزارش فاکس نیوز از قیام مردم کازرون «وای بروزی که مسلح شویم».

34
گزارش فاکس نیوز از درگیری مردم با رژیم در کازرون

فاکس نیوز در گزارشی از دومین روز تظاهرات و درگیری‌های مردم کازرون با نیروهای سرکوبگر رژیم اعلام کرد

بدنبال کشته شدن دو نفر از تظاهرکنندگان در روز چهارشنبه تظاهرات برای روز دوم در شهر کازرون در جنوب ایران ادامه پیدا کرد. ‌«خیابان‌ها شبیه وضعیت جنگ زده است»

بدنبال تصمیم برای تقسیم شهر حدودا ۱۵۰ هزار نفره بدو قسمت تظاهرکنندگان خشم عمیق خود را متوجه رژیم ایران کردند.

بیانیه مطبوعاتی از جانب شورای ملی مقاومت ایران National Council of Resistance of Iran (NCRI) گفت «بعد از اینکه نیروهای ضد شورش از شیراز به کازرون گسیل شدند مردم علیه آنها برشوریدند و با آنها درگیر شدند.

درگیری مردم کازرون با نیروهای خونریز

این بیانیه گفت تظاهرکنندگان کانکس متعلق به نیروهای امنیتی رژیم ایران را آتش زدند، همچنین چهار خودرو پلیس نیز آتش زده شده است.

بنا به گزارشات آنها شعار میدادند ‌«وای بروزی که مسلح شویم».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here