گزارش سالانة سازمان اطلاعات و امنيت هلند (AVID)

244

سازمان اطلاعات و امنيت هلند (AVID) در آخرين گزارش سالانه خود درباره سال ۲۰۱۲ ميلادي كه در آوريل ۲۰۱۳ (ارديبهشت ۹۲) منتشرشده، مي‌نويسد:

سازمان اطلاعات و امنيت هلند پي برده است که حكومت ايران همواره در جنگ خود عليه جنبش مقاومت مجاهدين خلق فعال است و مشاهده مي‌شود که وزارت اطلاعات حكومت ايران در اين رابطه يک شبکه را در اروپا هدايت مي‌کند که در هلند هم فعاليت دارد.

اعضاي اين شبکه از اعضاي سابق مجاهدين هستند که توسط وزارت اطلاعات حكومت ايران استخدام شده‌اند.

آن‌ها وظيفه‌دارند افکار عمومي را در مورد مجاهدين خلق از طريق لابي کردن، از طريق نشريه‌ها و از طريق گردهمايي‌هاي ضدّ مجاهدين، به‌طور منفي تحت تأثير قرار دهند.

آن‌ها همچنين درباره مجاهدين خلق و كساني كه احتمال مي‌رود از اعضاي آن‌ها باشند، براي وزارت اطلاعات حكومت ايران اطلاعات جمع‌آوري مي‌کنند.

شايان‌ذکر است كه در گزارش سالانه قبلي سازمان اطلاعات هلند مربوط به سال ۲۰۱۱ نيز خاطرنشان شده بود كه وزارت اطلاعات رژيم ايران با کمک‌رساني مالي فعاليت‌هايي را براي مخدوش كردن چهره مجاهدين و ارائه تصويري سياه از آن‌ها در رسانه‌ها و در نزد سياستمداران صورت مي‌دهد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here