گزارش دبیرکل سازمان ملل متحددر باره وضعیت حقوق بشر در ایران و جنایت کیفرنیافتة قتل عام ۱۳۶۷

21
گزارش دبیرکل سازمان ملل متحددر باره وضعیت حقوق بشر

گزارش سالانه دبیرکل ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. پاراگراف ۴۴ این گزارش که در پی جنبش جهانی دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ وارد گزارشهای سازمان ملل به ویژه دبیرکل شده است، به صراحت از استمرار نامه‌های بستگان شهیدان به شورای حقوق بشر و همچنین نگرانی دبیرکل از آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد کسانی یاد می‌کند که کماکان در جستجوی حقیقت و عدالت در مورد قتل عام هستند. متن پاراگراف ۴۴ که برای جنبش دادخواهی اهمیت بسزایی دارد، از این قرار است: 

«شورای حقوق بشر همچنان نامه‌های بستگان قربانیانی را دریافت می‌کند که در وقایع سال ۱۹۸۸ (قتل عام ۱۳۶۷) به صورت جمعی اعدام و یا ناپدید شده‌اند.

آن‌ها خواهان مداخله شورای حقوق بشر برای متوقف کردن آزار و اذیت و ارعاب و پیگرد مدافعان حقوق بشر هستند که از جانب قربانیان و بستگان آنها در جستجوی حقیقت و عدالت می‌باشند. دبیرکل نگران مشکلات خانواده‌های قربانیان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸ (قتل عام ۱۳۶۷) و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here