گزارش خبرگزاری رویتر درباره بحران آب و اعتراضات مردمی در ایران

4
اعتراضات مردیم و گزارش خبرگزاری رویتر درباره بحران آب

رویتر درگزارشی درباره بحران آب و اعتراضات مردمی در ایران نوشت: شماری از اعتراضات از ابتدای سال جاری در رابطه با آب در ایران شروع شده و یک نگرانی سیاسی فزاینده در ایران به خاطر خشکسالی بهوجود آمده است.

یک هفته پس از شروع اعتراضات کشاورزان ورزنه در نزدیک اصفهان، اعتراضات مردم تشدید و متراکمتر شد.

ده‌ها نفر از مأموران پلیس ضدشورش موتورسوار با کشاورزان در ورزنه درگیر شدند. دودی در اطراف تظاهر کنندگان به هوا بلند بود و فردی که فیلم میگرفت گفت پلیس گاز اشکآور زده است.

رویتر می‌افزاید: درحالیکه اعتراضات سراسری در دسامبر و ژانویه از خشم مردم نسبت به گرانی و فساد موجود شروع شد، بهگفته تحلیلگران در نواحی روستایی فقدان دسترسی به آب نیز یک سبب اصلی بوده است.

حدود ۹۷درصد از کشور بنابه گزارش سازمان هواشناسی به درجات دچار خشکسالی است وگروههای حقوق گفته‌اند بسیاری از مردم مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here