گزارش تلویزیون کانال ۳فرانسه از قیام مردم ایران

79
گزارش تلویزیون کانال ۳فرانسه-min

در هفتمین روز قیام مردم ایران علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه تلویزیون کانال ۳ فرانسه گزارشی از این قیام پخش کرد:

پرچم جمهوری اسلامی ایران پاره می‌شود. عکسهای علی خامنه‌ای توسط جمعی خشمگین تکه‌تکه می‌شود. این تصاویر از تجمعات مردمی به دست ما می‌رسند. تظاهرکنندگان در سراسر کشور با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند. دهها زخمی و دو نفر کشته شده‌اند. تنها در تهران دویست نفر دستگیر شده‌اند.

در این جنبش شعار یکی است. مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر دیکتاتور صدای خشم مردمی است که فقیر است. بیش از سی درصد جوانان بیکارند.

یک ایرانی: مردم تظاهرات می‌کنند چرا که زیر فشار اقتصادی هستند و دولت مسؤل افزایش تورم و فقر است

مقامات اینترنت را قطع کردند تا مانع انتشار این عکسهای مخفی شوند.

تلویزیون دولتی هم با موزیک تظاهرات طرفداران دولت را پخش می‌کند.

بعد از گذشت چند روز از درگیریها رژیم تظاهرکنندگان را تهدید می‌کند.

رحمانی فضلی وزیر کشور: «تمامی کسانی که در این تظاهراتها شرکت دارند با دشمن در ارتباطند».

اما آمریکا از تظاهرات مردم ایران حمایت می‌کند.

دونالد ترامپ: رژیمهای سرکوبگر نمی‌توانند برای همیشه دوام بیاورند.

با وجود تهدیدهای رژیم اعتراضات دیگری در تهران سازمان داده می‌شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here