گزارش تلویزیون سکای نیوز از واکنشهای خشمگینانه زلزله زدگان در قبال رژیم آخوندی

63
زلزله کرمانشاه-min

تلویزیون سکای نیوز گزارشی درباره واکنشهای خشمگینانه مردم از بی عملی رژیم آخوندی در کم رسانی به زلزله زدگان ارائه داد.

سکای نیوز گفت: «اپوزیسیون نیز در رابطه با شکست رژیم حاکم در ارائه هرگونه کمکهای انسانی، می گوید این در حالیست که رژیم با تمام قوا از تروریسم و عوامل تروریستی خود در دیگر کشورها حمایت مالی می کند.

واکنشهای خشمگینانه در برخی شهرهای ایران در رابطه با کندی اقدامات رژیم و به توصیف آنها کوتاهی در انجام وظایف انسانی در قبال خسارتدیدگان زلزله اخیر بالا گرفته است. بسیاری از خسارت دیدگان عملکرد رژیم ایران در شرایطی که تهران سخاوتمندانه اموالش را در اختیار شبه نظامیان وابسته به خود قرار میدهد, محکوم میکنند.

بیش از ۱۵ روز از زلزله شدیدی به قدرت ۷ و سه دهم ریشتر که استان کرمانشاه را به لرزه درآورد خسارتهای سنگین در شهرها و روستاهای این استان برجای گذاشت می گذرد. به رغم سیاست بستن دهانها که رژیم ایران علیه همه مخالفانش در پیش گرفته است, به دنبال این فاجعه, اعتراض و انتقاد بالا گرفت. زلزله راه را برای کمپینی در داخل کشور جهت برپایی اعتراضات باز کرد. خسارت دیدگان از زلزله به روزنامه نگاران و رسانه های خبری که وضعیت آنها را دنبال میکنند, گفتند که دولت به جای این که بر روی سرعت بخشیدن به اقدامات برای ارائه کمکهای انسانی به قربانیان متمرکز باشد, به سرعت حکومت نظامی در مناطق زلزله زده برقرار کرد که بیانگر نگرانیش از موج اعتراضات است. در این میان صداها در داخل شهرهای ایران بالا گرفت که از حکومت خواستار آن هستند که به جای این که از شبه نظامیان وابسته به خود در تعدادی از کشورهای منطقه حمایت کند, توجهش را به اوضاع داخلی معطوف نماید.

اپوزیسیون نیز شکست رژیم حاکم بر تهران در ارائه هرگونه کمکهای انسانی را یادآوری کرد و شگفتی خود را از فراخوان حکومت که از جامعه جهانی خواستار کمکهای فوری به قربانیان زلزله شده ابراز داشت چرا که این در حالی است که رژیم ایران بطور کامل از تروریسم و گروههای تروریستی حمایت مالی می کند.

بیش از ۱۵ روز از زلزله گذشته است و طی این مدت به گفته خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا هیچ مقام ایرانی اقدام به بازدید از مناطق خسارت دیده نکرده است و همچنان افرادی هستند که تا این لحظه هیچگونه سرپناهی ندارند. در شهرها و روستاهایی که بیش از ۹۰ درصد منازل آن منهدم شده است, جاده ها همچنان قطع است».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here