سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان، ایالت نورد راین وستفالن، ژوئیه ۲۰۱۸

0 22

تمرکز کار وزارت اطلاعات رژیم ایران 

بطور خاص سازمان مجاهدین خلق 

و شورای ملی مقاومت ایران است

سپاه قدس نیز اقدام به جمع آوری اطلاعات

در خارج از کشور میکند

در ایالت نورد راین وستفالن – همانند کل آلمان – فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی رژیم ایران در درجه اول توسط ”وزارت اطلاعات و امنیت انجام میگیرند که سرویس اطلاعات غیرنظامی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور است. تمرکز کار این سرویس روی تحت نظر قرار دادن نیروهای اپوزیسیون در تبعید و بطور خاص سازمان مجاهدین خلق ایران و ”شورای ملی مقاومت ایران” است که حضوری قوی در ایالت نورد راین وستفالن دارند. وزارت اطلاعات رژیم ایران تلاش میکند اپوزیسیون را از طریق نفوذ درآنها تحت نظر قرار دهد و با تبلیغات هدف دار آنها را بی اعتبار سازد. علاوه بر این، اهداف کلاسیک جاسوسی مانند جاسوسی در زمینه سیاست، نظامی، اقتصادی و علوم نیز یک جای مهمی دارند.

در ایالت نورد راین وستفالن، همچنانکه در کل آلمان، فعالیت‌های فشرده باصطلاح ”تیپ نیروی قدس” نیز تشخیص داده شدند. نیروی قدس یک واحد ویژه سپاه پاسداران است که راسا دارای بخشهای اطلاعات، امنیت و ضدجاسوسی مربوط به خود می باشد. سپاه قدس منجمله اقدام به جمع آوری اطلاعات در خارج از کشور میکند….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.