گزارشهای تکمیلی از درگیری و تیراندازی نیروهای ضدشورش به سوی کشاورزان ورزنه +فیلم وعکس

10
4عتراضات و درگیری هزاران تن از کشاورزان ورزنه اصفهان

 

اعتراضات و درگیری هزاران تن از کشاورزان ورزنه اصفهان که از صبح امروز شروع شد ساعتها ادامه داشت. نیروهای ضدشورش به سمت کشاورزان محروم تیراندازی کردند و گاز اشک‌آور شلیک کردند که در نتیجه آن تعدادی از معترضان مجروح شدند صحنههای وحشیگری نیروهای ضدشورش باعث خشم کشاورزان شد و درگیری ساعتها ادامه داشت گزارشهای دریافتی حاکی است که مردم از شهرهاى اطراف برای کمک به کشاورزان ورزنه راهی این منطقه شدند.

عتراضات و درگیری هزاران تن از کشاورزان ورزنه اصفهان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here