گرامی باد یاد روحانی مبارز، سید حسن مدرس

15

دهم آذر ۱۳۱۶، سالروز شهادت روحانی مبارز، سید حسن مدرس به دست دژخیمان رضاشاه جلاد است.۸۱سال پیش درغروب یک روز ماه رمضان، دوجلاد رضاخان، درتبعیدگاه کاشمر استکان چای زهر آلود به دست مدرس دادند، مدرس آخرین روزه‌اش را با جام زهر گشود، بانگاهی حقارت‌بار به چهرة دژخیمان نگریست و آنگاه به نماز ایستاد گزمه‌های تباهی تاب نگاهش را نداشتند برخاستند و عمامه‌اش را به گردنش حلقه کردند و ازدوسو کشیدند.

سید حسن مدرس در سال ۱۲۴۹(هـ،ق )دریکی از دهات اردستان درخانواده‌ای روحانی متولد شد در۱۶سالگی برای ادامة تحصیل به اصفهان رفت و مدت ۱۳سال درآنجا ماند درسال ۱۳۰۹ هـ،ق برای تکمیل تحصیلات به عراق سفر کرد و پس از هفت سال دوباره به اصفهان بازگشت ودرمدرسه‌ای به تدریس فقه واصول پرداخت و به این جهت به نام ”مدرس “ مشهور شد، از همین زمان مبارزهٔ سیاسی –اجتماعی را در کنار توده‌های محروم و علیه مفسدین و زورمندان شهر آغاز کرد. به همین دلیل یک بار درصحن مدرسه مورد سوء قصد همین قلدران قرار گرفت ولی از زیر گلوله‌ها جان سالم بدربرد، پیش از انقلاب مشروطه دردورة دوم مجلس شورای ملی از طرف علمای نجف برای نظارت به قوانین مجلس وارد تهران گردید ودورة سوم مجلس نیز از طرف مردم تهران به عنوان نماینده انتخاب شد.

درمجلس دورة پنجم، مدرس هر چند کم یاور وتنها، هرگز سربر آستان رضاخان –این دیکتاتور نوپا – خم نکرد، در محل مجلس شورا ناسزا شنید و هدف حمله قرار گرفت. اوباشان وچاقوکشان رضاخان برعلیه اوشعار دادند و به باد کتکش گرفتند اما باز هم ایستادگی کرد، رضاخان به امید تطمیع او ده هزار تومان پول برایش فرستاد اما پاسخ شنید که «این پول اگر پهلوی من باشد تا دینار آخر آن را خرج نابودی تو می کنم!» قلدر مزدور با غضب گفت: «سید آخر تو از جان من چه میخواهی؟! اما بی‌باکانه جواب شنید که می خواهم تونباشی».

هفتم آبان ماه سال ۱۳۰۵ مشتی مزدور رضاخان اورا به گلوله بستند اما به‌رغم اصابت چند گلوله از این ترور نیز جان سالم بدربرد.

سرانجام دیکتاتور مزدور بیگانه که از حضور مدرس درتهران می ترسید شبانه اورا به خواف خراسان تبعید کرد، توطئة قتل او در آن جا نیز به نتیجه نرسید. او را از خواف به کاشمر منتقل کرد و عاقبت در روز ۱۰آذر سال۱۳۱۶ درزندان کاشمر او را توسط مامورین شهربانی به قتل رساند.

یادش گرامی باد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here