گرامیداشت جهانی شهیدان فروغ اشرف

162

اکسیون کشورها درگرامیداشت شهیدان فروغ اشرف در ۱۹ فروردین ۹۰، فراخوان تحریم نمایش انتخابات آخوندی، وهمبستگی با مردم سوریه …..در: آلمان، سوئد، هلند، دانمارک، کانادا وسوئیس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here