گام به گام با چهارشنبه سوری

39

فقط ۳روز به چهارشنبه آخر سال باقی مانده. موعدی که دیگر برگزاری یک سنت نیست، بلکه یک حرکت مبارزاتی و یک خیزش اعلام شده ضددیکتاتوری است. و به همین خاطر آخوندهای حاکم به‌شدت از آن وحشت دارند. حرکتی که تقریباً تموم رسانه‌های حکومتی بسیج شدن هر طور شده از گستره و شدتش کم کنند. بیشتر بخوانید لینک به منبع 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here