سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

کودتای ننگین علیه پیشوای نهضت ملی ایران

0 24

۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، سالروز کودتای ننگین علیه تنها دولت قانونی و دموکراتیک ایران به‌رهبری دکتر مصدق است. این کودتا که با طراحی و پول و دخالت مستقیم سرویسهای خارجی، با پشتیبانی آخوندهای مرتجع و به‌کمک مشتی لومپن و چاقوکش علیه دولت قانونی دکتر مصدق صورت گرفت، هدفش به‌قدرت رساندن شاه دیکتاتور بود. توطئه کودتا از مدتها قبل از ۲۸مرداد زمینه‌چینی شده بود. نخستین عملیات کودتا شب ۲۵مرداد با شکست روبرو گردید و شاه فراری شد. اما مرحله دوم و نهایی آن در روز بیست و هشتم مرداد با توزیع ۳۹۰هزار دلار بین بعضی از آخوندهای فاسد و امرا و افسران ارتش آغاز شد. این مزدوران، نخست با ایجاد بلوا و زدوخورد با طرفداران دکتر مصدق در میدان بهارستان کلیه مؤسسات دولتی از‌جمله رادیو را تحت کنترل خود درآوردند. سپس با حمله به ‌خانه دکتر مصدق، حلقه محاصره را تنگ‌تر نموده و به ‌تخریب و غارت خانه‌‌‌‌‌‌‌ وی پرداختند. بدین سان استبداد سلطنتی و ارتجاع مذهبی که در ۱۴مرداد ۱۲۸۵ از جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران شکست‌ خورده بود، این‌بار در مرداد سال ۳۲ به ‌سرنوشت و مقدرات ایران چیره شد. طنز تلخ تاریخ این بود که دولت آمریکا ۴۷سال بعد از کودتای ۲۸مرداد از شرکت در کودتا علیه مصدق رسماً معذرت‌خواهی کرد اما این معذرت‌خواهی را به‌جای اعلام به ‌ملت ایران، به‌ رژیم خمینی، که خود ‌از سیلی‌خوردن دکتر مصدق در آن کودتا بسا ابراز شادمانی کرده بود، اعلام کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.