کهکشانی دلپذیر با پرستوهای نغمه‌خوان تغییر

1177
مریم رجوی نه به اعدام در ایران

همه‌چیزش بوی اصالت می‌داد. در رنگارنگی صداهای جهان، صدای ایران به گوش می‌خورد. درد مشترک همه‌ صداها و نگاهها، ضرورت آزادی بود. همه تکاپوها برای یافتن مرهمی است تا ضمادی بر زخم‌های ایران باشد. همه تعبیرها در عبارتی مشترک به هم پیوند خوردند: ضرورت ناگزیر تغییر در ایران و حاضرانش بر محور «درک شرایط کنونی ایران» گردهم آمدند تا پاسخ شایسته آن باشند.

حاضران و همراهان مقاومتی بازآمده از سفری طولانی، هرجا رفتند، میهن خود را با خود بردند. همراهانشان رنجها، امیدها، خاطرات، عشقها، افق‌ها و چشم‌اندازها بودند. در این سفر طولانی، برای آن که راه را گم نکنند، هر جا رفتند الماس آزادی را فرارویشان گذاشتند. هر چه بیشتر صبوری کردند، بیشتر صیقل خوردند و ظفرهای بیشتری به سویشان شتافت. دریافته بودند که این رمز کامیابی و ماندگاری در این جهان است؛ اما آن، دانش و پتانسیل و اندوخته‌یی بود که باید با شعور و خرد و تجربه و پویش می‌آمیخت.

هر جای جهان رفتند، رو به سوی ایران بودند و پناهنده آزادی، با کوله‌یی از گل‌های سوری بر شانه‌هایشان. در سایه‌سار این دو مهر و عشق بود و هست که اصالتشان را نگاهداشتند. اصیل ماندند و پاسفت بر آرمان آزادی. این دو همزاد، بسان دو شمع و چراغ، فراروی سالهای طولانی مقاومت و پایداری بودند و هستند. این اصالت و این آرمان را به خانه‌ها، خیابانها، کشورها، شهرها، مجالس و کنگره‌ها و انسانهای بسیاری عرضه کردند. حتی صاحبان قدرت نیز دریافتند که اینان صاحبان اصالت و آرمان‌اند. و آنچه کردند، از منظر دایره‌های قدرت، خارق‌العاده و از نگاه فرهنگ رایج، تابوشکنی و کشف انسانها و دنیاهای جدید بود و هست.

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست (حافظ)

آنچه باید می‌شد و شد

با این همه کوله بار بود که در آستانة‌ کهکشان مقاومت ایران و ایرانیان فرود آمدیم. کهکشانی متفاوت با نمونه‌های مشابه در سالیان قبل. آنچه باید می‌شد، اثبات حضور فعال و مستقل مقاومتی سراسری در مقابل ارتجاع آخوندی بود.

به ضرورت دوران سرنگونی ارتجاع آخوندی پاسخ داده شد.

به درد مشترک جمهور مردم ایران از زبان مقاومت و پیشتازانشان و نیز از زبان وجدان شریف بشری، به سراسر جهان رسانده شد.

دومین ضربه بر ارکان نظام ولایی در یک ماه گذشته بود و هست: اولی در انتخابات درونی حاکمیت و دیگری در کهکشان ایرانیان که تماماً بیرون از بازیهای قدرت در درون نظام بود. تمام جادو جنبلی که خامنه‌ای برای نمایش انتخابات چید و بعد از آن روحانی خواست دهان طرف حسابهایی را آب بیندازد، به تمامی بر باد رفته است.

آنچه بر آن تأکید شد، اصالت مقاومت ایران و پایداری‌اش بر آرمان آزادی و حق به‌رسمیت شناختنش از جانب سازمان ملل و طرفهای بین‌المللی می‌باشد.

آنچه بر آن گواهی داده شد، صحت مسیر طی شده در مقابل هیولای ضدبشری آخوندی از ۳۰خرداد ۶۰تا کنون بوده است. در این تأکید بارز و آشکار شد که بزرگترین افتخار شرکت کنندگان در کهکشان امسال و سالیان پیشین، همانا شناخت ماهیت ضدبشری اصل و نظام ولایت فقیه است. شناختی که بر اساس آن به درک مفهوم آرمان آزادی منجر گردید. همان آرمانی که به این مقاومت و پویندگان و راهیانش، اصالت، استحکام، نیرو، توان و گشودن افق‌های نو را آموخت و کشف دنیاهای جدید را فراراهشان نهاد.

گواه بوده و هستیم که هر چه بحرانهای درونی رژیم بیشتر شد و می‌شود، ستارگان کهکشان مقاومت، افزون‌تر و همه‌گیرتر شده و می‌شود. این حضور، چشم‌اندازی را گشود که پیامدهای بسا سخت‌تری را برای نظام آخوندی رقم خواهد زد. اولین پیآمد آن، همصدایی بین‌المللی علیه کلیت حاکمیت مطلقه ولایت فقیه و ضرورت تغییر بزرگ در ایران می‌باشد.

کهکشانی بود که ستارگان شهیدان آرمان آزادی و جمیع زندانیان سیاسی ایران، در آن گواه حقیقت عشق و راهشان بودند. همانان که پیشتازان نثار جان و عواطف و هستی‌شان برای احقاق حقوق مسلم خلق و میهنشان شدند و هستند. همانان که بهای ماندگاری چنین مقاومتی سترگ در برابر دیوسالار ارتجاع مذهبی‌اند. کهکشانی که هوایش از آنان دلپذیر شد و پرستوهایشان بازگشته از نغمه‌های امیدی هستند که بر لبان خلق محبوبشان جاری است.

کهکشان ۱۰تیر ۹۶ یک درس تاریخی هم داشت و آن این‌که هوشیاری سیاسی رهبری مجاهدین را در تلاطمهای منطقه‌یی و بین‌المللی اثبات نمود. این هوشیاری را به‌خصوص پس از یک قطبی شدن جهان باید مورد تأکید قرار داد. گذراندن مقاومتی با وسعت مجاهدین و شورای ملی مقاومت از کورانهای ۱۵سال گذشته، کاری بود کارستان. هوشیاری استراتژیکی توأم با حفظ اصالت میهنی و پایبندی بر آرمان آزادی، سه عامل مهم در موفقیت رهبری مقاومت بود که کهکشان امسال و رویداد مهم ۱۰تیر ۹۶بر آن مهر تأیید زد.

با چنین کهکشانی دلپذیر و پرستوهای نغمه‌خوان تغییر، باشد تا آثار خجسته این هوشیاری، ثمرات مبارک‌تری برای میهن و خلقمان بارآورد.

۱۱تیر ۹۶٫ برگرفته ازسایت مجاهد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here