کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارج سه کشور بزرگ اروپایی به‌همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس ازجلسه با ظریف در بروکسل ۱۱ ژانویه

23
کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارج22

روز پنجشنبه وزرای خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان طی جلسه یی در بروکسل که به دعوت فدریکا موگیرینی تشکیل شده بود ، با جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران گفتگو کردند. اما در پایان کنفرانس مشترکی با حضور ظریف برگزار نشد و و وزرای خارجة سه کشور و موگرینی خودشان کنفرانس مطبوعاتی پایانی جلسه را برگزار کردند..

سه وزیر اروپایی و نماینده اتحادیه اروپا در این کنفرانس، ضمن تاکید بر لزوم حفظ برجام ، مواضع خود را پیرامون برنامه موشکی و مداخلات منطقه‌یی رژیم و هم چنین موضوع حقوق بشر در ایران عنوان کردند.

در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل، ژان-ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت: همه طرف‌های امضاکننده باید (برجام) را رعایت کنند… اما (توافق اتمی) به این معنی نیست که ما سایر نقاط اختلاف را که هم در زمینة بالستیک و هم در زمینة اقدامات (رژیم) ایران در سراسر منطقه وجود دارند… پنهان کنیم.

زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد، و افزود: همة ما قویاً معتقدیم که جدای از توافق اتمی، موضوعاتی هست که باید فوراً بین ما و (رژیم) ایران مورد بحث قرار گیرند ما دربارة وضعیت حقوق بشر در ایران (نیز) صحبت کردیم، اما قبل از هر چیز درباره این مسئله که نقش رژیم (ایران) در خاورمیانه چه طور تغییر می‌کند.

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان: مهم است که ما اروپایی‌ها گردهم آمدیم و موضع متحدی را ابراز کردیم: این که خیلی برای برجام اهمیت قائلیم… این شیوه‌یی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. رژیم ایران از این توافق تبعیت می‌کند

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان در پیامی بعد از جلسة بروکسل، گفت: انگلستان به فشار برای رعایت حقوق بشر و آزادی مطبوعات در ایران، ادامه خواهد داد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here