کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت تحولات خاورمیانه، رویکرد فرانسه و اروپا مجلس فرانسه –قسمت سوم

201

سخنرانی دکتر آلخو ویدال کوادراس:

رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت

خانم رئیس‌جمهور، آقای رئیس و آقای معاون کمیتة پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک، خانم‌ها و آقایان نماینده، خانم‌ها و آقایان، دوستان عزیز، برای من موجب خوشوقتی بسیار است که بار دیگر اینجا در مجلس ملی فرانسه سهیم بشوم در فعالیت‌های کمیتة پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک و نیز در نگرانی‌های مشترکمان. سرنوشت خاورمیانه که صلح در جهان و امنیت ما در اروپا به آن بستگی دارد. در محور این وضعیت بسیار پیچیده یک عنصر اساسی وجود دارد: نقش بی‌ثبات‌کنندة رژیم ایران.

به سفیر بلومفیلد تبریک می‌گویم، چون همان‌طور که سیاستمداران آمریکایی همواره انجام می‌دهند، موضوع را به‌نحوی آموزنده و روشنگرانه باز کرد. در نامه‌یی که او همراه با دیگر شخصیت‌های آمریکایی امضا کرده، خطاب به دولت جدید، دولت ترامپ، شما دقیقاً همین نکته را می‌یابید. ایده‌یی که همة ما در آن سهیم هستیم. ایده‌یی که واضح و بدیهی است: باید استراتژی در قبال جمهوری اسلامی ایران را تغییر داد.

به شما گفتم که در پارلمان اروپا یک کمیتة برادر کمیتة پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک هست که «دوستان یک ایران آزاد» نام دارد و اینها کلمات کلیدی است، کلماتی است که امروز ما را گرد هم آورده است. یک ایران آزاد، زیرا بدون یک ایران آزاد، یعنی بدون یک ایران دموکراتیک، کثرت‌گرا، بر اساس جدایی دین و دولت، این منطقة بسیار حساس، هرگز روی ثبات نخواهد دید. تا وقتی این استبداد مذهبی هم‌چنان به کار به آشوب‌کشیدن کشورهای همسایه ادامه می‌دهد، مانند عراق، سوریه، یمن و دیگر کشورها، برای حفظ موجودیت خود در درون مرزهایش، نبرد ما، مبارزة کشورهای غربی برای ریشه‌کن‌کردن تروریسم و افراط‌گرایی تحت نام اسلام، نه معنا و مفهومی خواهد داشت و نه به موفقیت خواهد رسید.

از آنجا که از خیلی سال پیش، سیاست اتحادیة اروپا در قبال ایران را دنبال کرده‌ام، می‌توانم به شما اطمینان بدهم که هر چه زمان می‌گذرد و پیش می‌رویم، به یک فاز توهم‌زدایی نزدیک‌تر می‌شویم. توهمات زمانی شروع شد که مذاکره با این رژیم پیرامون برنامة اتمی آن آغاز شد. بسیاری دیپلمات‌ها، رسانه‌ها و پارلمانترها می‌گفتند با امضای توافق اتمی با (رژیم) ایران، شاهد تغییر رفتار خواهیم بود. تغییر رفتار رژیم در داخل کشور در قبال شهروندان خود و نیز در قبال کشورهای خارجی. خب این توافق امضا شد و اتحادیة اروپا نقش محوری در مذاکرات ایفا کرد. ۱٫۵ سال پس از امضای توافق، حال زمان یک ارزیابی فرا رسیده است. حکومت ایران بیش از هر زمانی مردم خود را سرکوب می‌کند و سیاست تهاجمی‌تری در قبال همسایگانش دارد.

در زمینة مسائل منطقه‌یی نیز باید دریافت که در بحران‌های کنونی در سوریه، عراق، یمن و سایر مناطق، (رژیم) ایران همواره در قلب این منازعات و بخشی از مسئله بوده است و لذا نمی‌تواند یک شریک قابل اعتماد در مبارزه علیه داعش و جزیی از راه حل باشد. در واقع حمایت رژیم ایران از نخست‌وزیر سابق عراق نوری مالکی و نیز حمایت آن از بشار اسد در سوریه که به سرکوب مردم خود به‌ویژه جامعة سنی پرداختند، آن هم با وحشی‌گری فوق‌العاده، باعث رشد داعش در منطقه شد.

نتیجه این‌که، رویکرد اتحادیة اروپا که می‌تواند منافع ما را در این منطقة حساس جهان حفظ کند، باید خواستة ایرانیان را برای دموکراسی و محترم‌شمردن حقوق انسانی در محاسبات خود منظور کند. از این زاویه، برنامة ۱۰ ماده‌یی خانم رئیس‌جمهور رجوی که -همان‌طور که به ما یادآوری کرد- به‌طور مشخص شامل لغو مجازات اعدام، برابری مرد و زن، توسل به آرای عمومی، جدایی دین از دولت و آزادی ادیان است، باید معیار و چارچوب یک ایران آزاد باشد که می‌بایست در هرگونه رویکردی به این کشور و این منطقه به‌حساب آورده شود. تردیدی نیست که یک ایران دموکراتیک و آزاد، هم به‌سود مردم ایران، هم به سود کل منطقه و البته تضمین‌کنندة امنیت اروپا خواهد بود. بسیار متشکرم.

سخنرانی خانم مارتین کاریون:

– نمایندة مجلس ملی فرانسه

خانم رئیس‌جمهور، آقای سفیر، خانم‌ها و آقایان. خانم رئیس‌جمهور به نوبة خود می‌خواستم حمایت کمیتة خودمان را از اقدامات شما برای دموکراسی و برای دیدن ایرانی دموکراتیک اعلام کنم که آرزومند آن هستیم. هم‌چنین حمایت خودمان و مشخصاً خودم را از احترام به حقوق بشر اعلام می‌کنم. این مبارزه‌یی است که نیاز به زمان دارد، ولی اقدامات طولانی‌مدت شما باید در نهایت به‌سرانجام برسد و در این رابطه شکی به آن نداریم. احترام به حقوق بشر همان برابری بین زن و مرد است و برای ما یک شاخص بسیار مهم است و هم‌چنین مبارزه‌یی است برای آموزش و پرورش که باید آن‌را یادآوری کرد. آموزش و پرورش و گشایش در این کشور بزرگ چیزی است برای آینده،‌ هم‌چنین توقف اختناق در هر شکلش که مدت مدیدی است در این کشور اعمال می‌شود. ما سال نو ۲۰۱۷ را در زمانی جشن می‌گیریم که شما بتوانید در پروژه‌ها و مبارزةتان به پیروزی برسید و ما شما را در این مبارزه حمایت و همراهی می‌کنیم. به این خاطر می‌خواستم به شما خانم رئیس‌جمهور و خانم‌ها و آقایان بگویم که برای سال ۲۰۱۷، در این دنیای آشفته با سرفصل‌هایی نامعلوم، ما باید پیش از بیش همبسته، مراقب و متحد بمانیم تا حامل امید باشیم و طبعاً شما را همراهی کنیم در پایداری مبارزةتان؛ این آرزوی من برای سال ۲۰۱۷ است.

سخنرانی بریژیت آلن:

نمایندة مجلس ملی فرانسه

خانم رئیس‌جمهور مریم رجوی، آقای سفیر، همکاران عزیز، خانم‌ها و آقایان، من به نوبة خود فراخوان می‌دهم به اعضای دولت فرانسه و سازمان ملل نسبت به وضعیت بسیار نگران‌کنندة نقض حقوق بشر در ایران. برای ما پارلمانترهای فرانسوی به‌عنوان منتخبان مردم فرانسه، دفاع از ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر میراثی از انقلاب ۱۷۸۹ و شورای ملی مقاومت فرانسه است. به این خاطر، وظیفة ما به‌عنوان زنان و مردان آزاد است که رابطه بین دولت‌ها به داد و ستدهای اقتصادی یا درخواست‌های دیپلماتیک خلاصه نشود. این وظیفة ماست که بگوییم نه به اعدام در ایران؛ مشخصاً اعدام نوجوانان و نه به اعدام در ملاء عام و نه به مجازات‌های سبعانه که هر روز در ایران انجام می‌شود. با حمایت از شورای ملی مقاومت ایران که حامل ارزش‌های دموکراسی، برابری، آزادی و جدایی دین و دولت است. ما از این ارزش‌های انسانی در تمامی جهان دفاع می‌کنیم. خانم‌ها و آقایان، با حمایت از شما، ما از حقوق بشر در جهان حمایت می‌کنیم. شورای ملی مقاومت یک پاسخ روشن به افراط‌گرایی و سوء استفاده از اسلام و مذهب دارد. (این شورا) از جدایی دین و دولت و احترام به حقوق بشر دفاع می‌کند و از احترام به حقوق زنان و تفکیک بین افراط‌گرایی با اسلام دفاع می‌کند.

خانم رجوی از شما قدردانی می‌کنم که زنی شیفتة عدالت و آزادی هستید و مبارزه می‌کنید برای آزادی کامل بین زن و مرد و هم‌چون ما که در اینجا گردهم آمده‌ایم برای ریشه‌کنی افراط‌گرایی در این منطقه از جهان.

ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و توقف اذیت و آزار خانواده‌های قربانیان اعدام‌های جمعی ۱۹۸۸ هستیم. برابری، آزادی و برادری شعار جمهوری دموکراتیک ما و آرزوی ما برای مردم ایران برای یک ایران آزاد و دمکراتیک است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here