کنفرانس در بخارست در مورد قیام و نقش زنان درقیام ایران

9
کنفرانس پارلمانی

در یک کنفرانس پارلمانی در بخارست که با شرکت نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان رومانی و همچنین نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه و جمعی از ایرانیان آزاده برگزار شد، سخنرانان ضمن گرامی‌داشت روز جهانی زن، حمایت خود را از مبارزه زنان ایران و نقش آنها در قیام سراسری ابراز کردند.

رومئو نیکوآرا نماینده ارشد مجلس رومانی که مدیریت کنفرانس بخارست را بعهده داشت طی سخنانی گفت: در ماههای اخیر در ایران شاهد قیامهای با مشارکت چشمگیر جوانان و زنان در ایران بودیم که کاملاً متفاوت با اعتراضات سال ۲۰۰۹ بود و در این قیامها زنان نشان دادند که نیروی تغییر در ایران هستند.

رومئو نیکوارا افزود: خواست قیام کنندگان سرنگونی نظام حاکم بر ایران بود و فریاد می‌زدند «اصلاح طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» این به‌معنای عبور مردم ایران از دگرگونی در داخل سیستم حکومتی و قطع امید از رفرم در ایران بود.رومئو نیکوارا در پایان خواستار قاطعیت جامعه بین‌المللی به‌ویژه اتحادیه اروپا علیه رژیم شد.

ماریا گرچه ا نماینده پیشین پارلمان رومانی در سخنان خود با اشاره به آشنایی‌اش با مقاومت ایران گفت: آنچه که طی پنج سال گذشته من را تحت تأثیر قرار داده، عزم زنان ایرانی است که هسته سخت مقاومت را تشکیل دادهاند و توسط مریم رجوی، که چهره برجسته‌یی در مبارزات دموکراتیک خاورمیانه است، رهبری می‌شوند. در ماههای اخیر، جهان شاهد مهمترین تظاهرات در ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ بود که مشارکت جوانان و زنان در آن بسیار گسترده بود. در ۱۷فوریه امسال، من با نمایندگانی از زنان بیش از ۲۰کشور در کنفرانس زنان نیروی تغییر در پاریس شرکت کردم که هدفش حمایت از مشارکت زنان در سازماندهی تظاهرات در ایران بود.

خانم اوژنیا بارنا نماینده پیشین پارلمان رومانی در سخنان خود به بررسی جایگاه زنان در جنبش مقاومت ایران پرداخت و گفت: جنبش مقاومت ایران صدای زنان ایرانی است که سرکوب و آواره شدهاند. این جنبش همچنین صدای زنان در داخل ایران است که روزانه سرکوب می‌شوند و صدایشان به جایی نمی‌رسد این یک صدای قوی است که در مهمترین نهادها و سازمانهای جهانی شنیده می‌شود. در عین‌حال، من معتقدم که هر کسی که با واقعیت مبارزه برای رهایی روبه‌رو است، نمی‌تواند متوجه حضور فعال زنان در جنبش مقاومت ایران نشود و نقش مریم رجوی را نادیده بگیرد.

آندا آبیکولسی وکیل و رئیس انجمن اشرف در رومانی با ارائه توضیحی در مورد فعالیتهای این انجمن در حمایت از مقاومت ایران و مبارزه زنان، تبعیض علیه زنان ایران در قانون و در عمل رژیم آخوندی را برشمرد و سپس به معرفی شورای ملی مقاومت و برنامه رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای آزادی و برابری زنان در ایران پرداخت وی افزود: این آینده زن در ایران است، و شورای ملی مقاومت ایران جایگزین واقعی برای رشد زنان و تغییر ذهنیت آنهاست.

میهای برسان استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر گفت: وظیفه ما این است که در کنار کسانی قرار بگیریم که زیر سلطه دیکتاتورها هستند قرار بگیریم. من در سال۲۰۱۴ در کنفرانسی که توسط مقاومت ایران در پاریس برگزار شد، شرکت کردم و از آن زمان در کنار آنها هستم.

محمد ریفایی از اعضای اپوزیسیون سوریه در رومانی آخرین سخنران این کنفرانس بود وی با تشریح رنج و شکنج زنان و کودکان در سوریه، از نقش زنان در قیام مردم ایران تقدیر کرد و گفت: نقش زنان بدون جایگزین است و آنها به مثابه موتور محرکه انقلاب هستند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here