سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

کنفرانس بین المللی مقاومت در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت

0 34

جان برد، وزیرخارجه پیشین کانادا

با تشکر فراوان، خانم رجوی، دوستان این یک افتخار باورنکردنی است. که امروز کنار شما باشم. امروز بعد از ظهر در برابر شما قرار گرفته و میگویم بسیار خوشوقتم که در همبستگی با شما، با مقاومت و مردم ایران اینجا باشم.

دوستان، چالش بزرگ نسل ما مبارزه با تروریسم بین المللی است، و ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم دولتی در جهان است و باید قویاً در برابر آن بایستیم.

کانادایی ها مثل همه ما برنامه ملایان، ولی فقیه رژیم، روحانی و سپاه پاسداران را رد میکنند. مانند مردم و مقاومت ایران ما در کانادا مشتاق ایرانی با ثبات، صلحآمیز و موفق در خاورمیانه هستیم. کانادایی ها سه نگرانی در مورد رژیم تهران دارند.

برنامه هسته یی آن که منابع را از مردم، درمان عمومی و تحصیلات میکاهد. حمایت مادی از تروریسم، و نه تنها در خلیج فارس و خاورمیانه، بلکه در سراسر جهان. در نهایت سابقه اسفبار حقوق بشر آن. با وجود لفاظی و دستگاه روابط عمومی روحانی، این مسأله بهبود نیافته و در واقع از زمانی که روحانی به مسند قدرت رسیده وخیم تر هم شده است. ما باید بسیار صریح باشیم و این را در سراسر جهان طرح کنیم.

ما تفاوت مردم و رژیم ایران را میدانیم. مردم ایران از این سه سیاست حمایت نمیکنند. با افتخار اعلام میکنم که کانادا قویترین موضع را در قبال رژیم ایران اتخاذ کرده است. ما سفارت خود را در تهران بستیم. مأموران آنها را از کانادا اخراج کردیم. نه تنها سپاه پاسداران بلکه کل دستگاه و کل دولت ایران را به عنوان یک دولت حامی تروریسم طبقه بندی کرده ایم.

با وجود لطیفه یی که به نام توافق هسته یی با ایران بود، بر علیه آن کسانی که در تهران در حال نقض حقوق مردم ایران هستند، تمام تحریمها را حفظ کردیم.

دوستان، مردم ایران از این رژیم حمایت نمیکنند. آنها خواهان سرنگونی این رژیم هستند. آنها خواستار آزادی و تغییر رژیم هستند، و دوستان، زمان تغییر رژیم فرا رسیده است. همچنین زمان برای حسابرسی و عدالت فرا رسیده است. عدالت برای تقریباً ۳۰ هزار زندانی سیاسی که در ۱۹۸۸ توسط این رژیم اعدام شدند. مانند تک تک شما، از نظر من این کاملاً غیرقابل قبول است که وزیر دادگستری کنونی در تهران دستانش از ۱۹۸۸ خونین است، و دوستان، روز حسابرسی برای او فرا خواهد رسید.

دولتی جدید در ایران میتواند نقشی بزرگ در منطقه و نقشی بزرگتر در جهان ایفا کند. این رژیم در حال دخالت در تقریباً تک تک کشورهای منطقه است، و مرگ و نابودی را گسترش میدهد.

حمایت مادی و نظامی روحانی از اسد در سوریه به بزرگترین بحران انسان دوستانه از جنگ جهانی دوم تاکنون افزوده است. حمایت او از شبه نظامیان حوثی در یمن شرمآور است. تسلیح حزبالله در جنوب لبنان غیرقابل تحمل است. جهان متمدن و همه ما باید یک موضوع را درک کرده که مردم ایران قویاً مشتاق تغییر هستند و با حمایت ما به زودی آن را خواهند گرفت.

دوستان، من به سرمایه داری، تجارت، بازار آزاد و بازرگانی معتقد هستم. اما اجازه بدهید به شما بگویم مردم ایران به یاد خواهند آورد چه کسانی در این روزهای تاریک در کنار آنها ایستادند و باید پیامی روشن برسانیم که همه چیز به دلار بر نمیگردد.

یک روش بهتر هم وجود دارد. باید از همه آنهایی که در ایران در ارزشها و منافع ما مشترک هستند حمایت کنیم. باید از همه افراد مقاومت که در این ارزشها با ما شریک هستند حمایت کنیم. باید صریح باشیم: آلترناتیوی در برابر این رژیم وحشی وجود دارد. جنبشی با ریشه های عمیق در ایران وجود دارد. جنبشی وجود دارد که از آزادی و برابری زن و مرد حمایت میکند. از آزادی مذهبی و جمع گرایی حمایت میکند. یک نیروی تغییر وجود دارد که حاضر به محقق کردن تغییر رژیم در سراسر ایران است.

دوستان، آن جنبش توسط یک رهبر خارقالعاده رهبری میشود. آن جنبش توسط یک زن خارقالعاده رهبری میشود. جهان متمدن باید با خانم رجوی کار کرده و از او حمایت کند تا مطمئن شویم تغییر را برای مردم ایران به ارمغان آوریم.

زابینه لویته ویزر اشنارنبرگر، وزیر سابق دادگستری آلمان 

کنفرانس پاریس - وزیر المان-min

وضعیت حقوق بشر در ایران بطور مستمر بدتر شده است. (این رٰژیم) در صدر حکومتهایی است که مجازات اعدام را به مورد اجرا گذاشته اند. این گزارشی است که عفو بین الملل مستمرا داده است. اما خارج از ایران نیز همچنین هواداران اپوزیسیون تحت تعقیب قرار میگیرند. بازیگر اصلی علیه فعالیت اپوزیسیون در آلمان، سرویس اطلاعاتی رژیم ایران است. در آلمان اداره حفاظت از قانون اساسی سالیانه در ارتباط با فعالیت های اطلاعات و سپاه پاسداران رژیم ایران گزارش میدهد. بطور خاص در مرکز این فعالیت های گسترده جاسوسی، شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران قرار دارند. سرویس اطلاعاتی رژیم ایران یک ابزار اصلی برای سرکردگان سیاسی رژیم جهت تضمین قدرت سیاسی آنهاست.

جاسوسان رژیم ایران فقط نمیخواهند برای کسب اطلاعات از اینکه اپوزیسیون ایران چه فکر میکنند و یا چه برنامه ای دارند، جاسوسی کنند بلکه آنها هر کاری میکنند تا شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را به خشونت متهم کنند و آنها و هوادرانشان را بی اعتبار کنند. آنها میخواهند در خارج فضایی را در سیاست و اقتصاد علیه اپوزیسیون بوجود بیاورند تا پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران از آنها فاصله بگیرند. حتی در دعاوی حقوقی بر علیه جاسوسان رژیم ایران، آنها تلاش میکنند که اپوزیسیون را بی اعتبار کنند و بعنوان یک گروه تروریستی معرفی کنند. نیاز نیست که من بگویم که تا کنون بسیاری از دادگاه ها اذعان کرده اند که این اتهام علیه مجاهدین خلق اشتباه است، با این وجود مستمرا این کمپین اطلاعات دروغین در آلمان اجرا میشود و این یک چیز را نشان میدهد و آن اینکه رژیم ایران اپوزیسیون را خیلی خطرناک تلقی میکند زیرا آنها می بینند که اپوزیسیون میتواند ضررهای زیادی به آنها برساند. به همین دلیل، خیلی مهم است که ما از شورای ملی مقاومت پشتیبانی کنیم.

با اینهمه تا کنون تعدادی پرونده های قضایی علیه جاسوسان رژیم ایران، عوامل ارگان امنیتی رژیم، در آلمان وجود داشته است بگذارید من فقط دو نمونه را نام ببرم در یک مورد در سال جاری یک پاکستانی توسط یک دادگاه بجرم فعالیتهای جاسوسی برای رژیم ایران و سازمان امنیت اش به ۴ سال و سه ماه زندان محکوم شد همچنین سیاستمدران در آلمان دراین رابطه در یکمورد یک سیاستمدار سوسیال دموکرات مورد جاسوسی و مراقبت قرار گرفت که اداره حراست از قانون اساسی بر این نظر است که این کار بمنظور سوء قصد به جان وی انجام شده که یک نقض فاحش حق حاکمیت آلمان و یک تحقیر آشکار قانون است. حکم بعدی در ارتباط با یک ایرانی است بخاطر فعالیت های اطلاعاتی که او در ارتباط با فعالیتهای اعضای اپوزیسیون جمع آوری کرده و(به رژیم) اطلاع داده بود. اضافه بر اینها، تنها در یکسال گذشته در ۳۲ مورد سرویس های اطلاعاتی رژیم ایران به جهت تهیه سلاح مورد اتهام مراجع آلمانی قرار گرفته اند. چه باید کرد؟ این حجم از اقدامات غیرقانونی نباید پذیرفته شود تمام دولت هایی که شامل چنین وضعیتی هستند باید علیه این جاسوسان با تمام ابزار قانونی اقدام کنند. همچنین در افکار عمومی، در پارلمان کشورها و پارلمان اروپا این جنایات باید آشکار شوند.

باید با تحقیقات، مثل کاری که پارلمان اروپا انجام داده، افکار عمومی از آن مطلع شود. مأموران اطلاعات رژیم ایران باید اخراج شوند. باید مستمراً این رژیم را پاسخگو دانست تا این نقض‌های گسترده حقوق بشری را متوقف کند. چون این تهدید جدی وجود دارد که با توجه به رفع تحریم‌ها، رژیم استبدادی حاکم بر ایران برای نقض مستمر حقوق بشر تشجیع شود. لذا نباید از این امر کوتاه آمد و باید مستمراً نسبت به اقدامات شرم‌آور مأموران اطلاعاتی رژیم تهران و پیگرد دگراندیشان توسط این رژیم اطلاع‌رسانی کرد. این سیاستی در راستای آزادی، دموکراسی و برابری برای همه مردم ایران است؛ بسیار متشکرم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.