کنفرانس به مناسبت روز جهانی زن در پارلمان انگلستان، قیام ایران ـ زنان نیروی تغییر

10
کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان،

با حضور اعضای هر دو مجلس از احزاب مختلف 

حقوقدانان و مدافعان حقوق زنان

یک کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان، با حضور شماری از نمایندگان ارشد از هر دو مجلس و از همه احزاب، حقوقدانان برجسته و دانشگاهیان و نمایندگان جوامع ایرانی برای همبستگی و حمایت از زنان ایران برگزار شد. سخنرانان کنفرانس به دولت انگلستان فراخوان دادند تا همراه با متحدان خود در سازمان ملل و اتحادیه اروپا، رژیم آخوندی را وادار به آزادی زندانیان قیام، بویژه زنان زندانی و همه زندانیان سیاسی کنند.

سخنرانان عبارت بودند از:

اعضای مجلس اعیان:

بارونس لیستر، بارونس هریس نماینده ارشد از حزب لیبرال دموکرات و معاون پیشین مجلس اعیان،بارونس سو مشام، لرد دالاکیا، معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلستان،

نمایندگان مجلس عوام: 

ترزا ویلیرز نماینده ارشد و وزیر پیشین ایرلند شمالی، آنا مک مورین و همچنین شماری از حقوق دانان و مدافعان حقوق زنان از جمله کریستی بریملو رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز، دکتر جاسلین اسکات، قاضی پیشین و استاد دانشگاه کمبریج انگلستان، دکتر آیلا گل، رئیس بخش روابط بین المللی دانشگاه ابریستویتس ولز، احلام اکرم، بنیانگذار و مدیر عربی بریتانیایی حامی حقوق جهان زنان، مارگارت اوئن، مدیر انجمن زنان برای صلح و دمکراسی، مالکوم فاولر عضو پیشین کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز،

هم چنین بارونس بوتروید، سخنگوی پیشین پارلمان انگلستان طی پیامی همبستگی خود را با قیام مردم ایران و مبارزه زنان ایرانی برای آزادی و دموکراسی ابراز کرد.

در این کنفرانس شماری از نمایندگان و اعضای انجمن‌ها و تشکل‌های ایرانیان مقیم انگلستان نیر سخنرانی کردند

در کنفرانس در پارلمان انگلستان خانم ترزا ویلیرز در سخنان خود گفت: گردهمایی امروز ما فراحزبی و بیانگر این است که موضوع برابری زنان و همبستگی با زنان ایرانی و مبارزه آنها علیه رژیم زن ستیز حاکم بر ایران، فراتر از خطوط سیاسی حزبی است.ترزا ویلیرز گفت:

ترزا ویلیرز-نماینده ارشد پارلمان انگلستان و وزیر پیشین ایرلند شمالی

«هدف امروز ما حمایت از مردم شجاعی است که در ایران رژیم سرکوبگرمذهبی را به چالش کشیده‌اند. زنان بطور روزانه نه تنها با بی عدالتی‌ای که با آن مواجه هستند مبارزه می‌کنند بلکه سعی دارند کشورشان را از ستم یکی از بدترین دیکتاتوری‌های معاصر رها سازند. زنان سال‌هاست که در پیشبرد مبارزه برای عدالت در ایران نقش پیشگام دارند

روز جهانی زن فرصتی است برای یادآوری این امر که هیچ جامعه‌ای هرگز به توانائی کامل و دمکراسی واقعی دست نخواهد یافت مگر اینکه زنان از حقوق برابر و فرصت‌های مشابه با مردان برخوردار شوند. در ایران زنانی که بر علیه آخوندها قیام کرده‌اند الگوئی مانند خانم رجوی را دارند و من خوشحالم که بگویم که برنامه امروز صبح را با پیام ویدئوئی ایشان آغاز می‌کنیم.»

در کنفرانس پارلمانی به مناسبت روزجهانی زن، خانم ترزا ویلیرز، پیام بارونس بوتروید، عضو ارشد مجلس اعیان و رئیس و سخنگوی پیشین پارلمان انگلستان به این کنفرانس را قرائت کرد.

بارونس بوتروید در این پیام، ضمن ابراز همبستگی با قیام مردم ایران و مبارزه زنان ایرانی برای آزادی و دموکراسی، برحمایت خود از برنامه ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آزاد فردا تاکید کرد.

لرد دالاکیا، معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلستان و نماینده ارشد مجلس اعیان سخنران دیگر کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان بود. وی حضور زنان در تظاهرات متعددی که در ایران برگزار شد را پر اهمیت دانست و گفت، وقتی که مشاهده می‌کنیم زنان و جوانان در اعتراض به عملکردهای رژیم ایران به خیابان‌ها آمدند و دست به اعتراض زدند، در حقیقت ما شاهد نوعی انقلاب هستیم

لرد دالاکیا ضمن اشاره به مداخلات تروریستی رژیم آخوندی در کشورهای یمن و سوریه و عراق گفت که صلح در کشورهای منطقه با مبارزه با عامل بیثباتی در این کشورها یعنی رژیم ایران حاصل خواهد شد.

لرد دالاکیا سپس به کارزار حقوقی مجاهدین در انگلستان و نقش اعضای پارلمان این کشور که از آرمان آزادی مردم ایران دفاع می‌کنند در حذف برچسب تروریستی به مجاهدین در دادگاه‌های عالی انگلستان پرداخت و یکبار دیگر پیروزی بزرگ مقاومت ایران در انتقال تمامی رزمندگان آزادی از لیبرتی به کشورهای مختلف را تبریک گفت.

وی در قسمت پایانی سخنرانی‌اش، حضور علیرضا آوایی قاتل ۶۷ و وزیر دادگستری رژیم در اجلاس جاری شورای حقوق بشر در ژنو را محکوم کرد و خواستار محاکمه مسئولان قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ در دادگاه‌های بین المللی شد. لرد دالاکیا یکبار دیگر بر حمایت از مبارزه مردم و زنان ایران علیه رژیم زن ستیز آخوندی تاکید کرد و گفت:

لرد دالاکیا- معاون رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلستان و نماینده ارشد مجلس اعیان:

«فکر می‌کنم این یک موضوع صحیح و مناسب است که ما از دلایلی که این جلسه به آن فرا می‌خواند حمایت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که زنان ایران این صدا را که ما با شما هستیم بشنوند و ما با بخشی از مبارزه مشخص شما همراه هستیم و از چیزی که حق شماست کوتاه نمی‌آییم. با تشکر»

خانم کریستی بریملو، رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان ولزو دارای رتبه مشورتی ملکه، در اظهارات خود شکنجه‌های قرون وسطایی در زندان‌های رژیم و قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ از جمله کشتار جوانان و زنان باردار را، مورد بحث قرار داد. کریستی بریملو گفت:

کریستی بریملو-رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان:

«ما اکنون شنیدیم که از زمانی که اعتراضات در ایران شروع شد بیش از ۸۰۰۰ تن دستگیر شده‌اند و همچنین در سراسر ۳۹ سال گذشته ۱۲۰ هزار نفر، توسط رژیم ایران اعدام شده‌اند و ۳۰ درصد این افراد زنان بودند.

در سال ۱۹۸۸ یک جنایت علیه بشریت صورت گرفت و این جنایت علیه بشریت نتیجه دستور مستقیم خمینی در ژوئیه ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) بودحدود ۳۰ هزار نفر بدون هیچگونه پروسه قضایی با مجازات مرگ مواجه شدند. این اعدام‌ها فراقانونی و فراقضایی بودند.

زنان، دختران، زنان باردار اعدام می‌شدند و ما میدانیم که مدارک زیادی وجود دارد که دختران جوان ۱۵ و ۱۳ ساله اعدام شدند.

جامعه بین المللی باید کار بیشتری برای یافتن ریشه آن انجام دهد. سی سال و هیچگونه حسابرسی برای کسانی که به سادگی شناسایی شده‌اند وجود ندارد کسانی که دستور اعدام‌ها را صادر کردند یا به نوعی در قتل عام ۱۳۶۷ شرکت داشتند و این واقعاً یکی از بدترین قتل عام‌های زمان ما است.»

کریستی بریملو سپس با اشاره به سفر دژخیم علیرضا آوایی به ژنو، خواستار محاکمه او بعنوان یکی از اعضای هیات مرگ در استان خوزستان در جریان قتل عام زندانیان سیاسی شد.

وی در ادامه به بررسی تبعیض علیه زنان در ایران تحت حاکمیت آخوندی پرداخت و با اشاره به سخنرانی دبیرکل سازمان ملل در مورد ضرورت تحقق حقوق زنان، خواستار محقق شدن حقوق پایمال شده زنان اعدام شده در جریان قتل عام سال ۶۷ شد.

بارونس مشام-عضو مجلس اعیان انگلستان:

«من بسیار خوشحالم که از زنان ایران در ۵۰ سال مبارزه آنها برای آزادی حمایت می‌کنم. زنان در آنجا باید رهبران جامعه خود باشند همانطور که ما در اینجا هستیم. و من امیدوارم که این موضوع در ایران نیز اتفاق بیافتد. زنان و مردان ایران و حامیان آنها باید به این کارزار ادامه دهند طی این سال‌ها اعضای مجلس لردها که من و شما آنها را می‌شناسیم از این کارزار حمایت کردند. من برای شما برای ادامه این نبرد بهترین آروزها رادارم»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here