سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

کمیسیون‌امنیت – دستور مالکی به ممنوعیت سمپاتی با هر یک از مجاهدان اشرفی

0 24

October 13, 2014

فراخواندن گفتگو کننده عراقی به نزد قاضی، اطلاع از پیشینه او و آموزش اینکه چه کارهایی باید بکند و برای آنچه از او علیه ساکنان خواسته می شود در حد اکثر آمادگی باشد

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس از این پیشتر فاش کرده بود مجموعه اسنادی از داخل رژیم ایران پیرامون دستورات سرکوبگرانه علیه مجاهدان اشرفی به دست آورده است.

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا یک نمونه دیگر از این اسناد به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ را که مبین عمق و ابعاد توطئه و رذیلت علیه «نیروی جنگنده ضد رژیم» است، به اطلاع هموطنان می رساند.

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.