کمیسیون‌امنیت – دستور «سری، فوری و بسیار جدی» مالکی به دستگاه امنیتی عراق: تحقیقات در مورد تهاجم به قرارگاه اشرف را به طور نهایی ببندید، اقدامات لازم را به سرعت اتخاذ کنید

112
نادیده گرفتن عمدی موشک باران لیبرتی

جمعه, ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ۱۹:۰۷

پس از جنایت علیه بشریت در اشرف در روز ۱۰ شهریور ۹۲، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، دولت و سنا و کنگره آمریکا، شماری از دولتهای اروپایی، همچنین کانادا و استرالیا ، پارلمان اروپا، شورای اروپا، سازمان ملل، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر، هزاران پارلمانتر در پنج قاره جهان، کلیسا، علمای مسلمین در عراق و مصر و قطر، اتحادیه های وکلا و جنبشهای آزادیبخش فلسطین و سوریه؛ همراه با میلیونها تن از مردم در کشورهای مختلف جهان خواهان تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این یورش و کشتار و گروگانگیری و سپردن آمران و عاملان آن به عدالت شدند. سند زیر به تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ (۳۰ مهر ۱۳۹۲) مبین منتهای وحشت و هراس مالکی و پدرخوانده اش خامنه ای است که قیمومیت او را در مقام نخست وزیری عراق به عهده داشت. اگر خلیفه ارتجاع و دست نشاندگان و مزدوران عراقی و ایرانی ریگی به کفش نداشتند می باید از تحقیقات مستقل بین المللی استقبال و بر آن پافشاری می کردند. اما مزدوران مزبور در منتهای رذیلت و جنایت پیشگی مذبوحانه تلاش کردند تقصیرات را متوجه مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی نمایند.

اما در سند زیر، نخست وزیری عراق به مصداق «الخائن خائف» که ترس و وحشت خائن جنایتکار را از برملا شدن حقیقت بیان می کند، به طور سری و فوری و جدی به دستگاه امنیتی عراق دستور می دهد که تحقیقات در مورد تهاجم به اشرف را به طور کامل و نهایی ببندد و حتی پرونده آن را هم به کمیته بستن اشرف در نخست وزیری بسپارد.

این سند که نسخه هایی از آن در بیت العنکبوت خامنه ای و فرماندهی نیروی تروریستی قدس، شورایعالی امنیت رژیم و وزارتخارجه و اطلاعات بدنام آن موجود است، به روشنی نشان می دهد که تمام اظهارات و گزارشها و دعاوی «تحقیقات» از جانب حکومت عراق در مراحل بعدی، از جمله ادعای تحقیقات از جانب وزارت سرکوبگر موسوم به حقوق بشر در این کشور، به طور کامل یاوه گویی و سناریوسازی مسخره و مصنوعی است. سکوت و چشم‌پوشی سازمان ملل و یونامی و آمریکا نیز گواه جانبداری از جنایتکار نوری مالکی است.

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۲۴ مهر۹۳ (۱۶ اکتبر۲۰۱۴)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here