سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

دستور جنایتکارانه مالکی برای ادامه حملات موشکی به لیبرتی و جاسوسی الکترونیک

0 19

در ملاقات ویژه با فالح فیاض مشاور امنیت ملی ۴ روز پس از حمله موشکی ۵ دی ۹۲ به لیبرتی

-آقای مالکی تاکید کرد ما دیگر بسیار خسته شده ایم و باید آنها را هر چه سریعتر و با هر روشی که مناسب میدانید، خواه مسالمت آمیز باشد و یا نظامی اخراج کرد…

– ما خواهان این هستیم که موشک باران قرارگاه ادامه پیدا کند تا امنیت از بین برود و حرف ما که میگوییم این مسئله از دست ما خارج است، ثابت شود که ما نمیدانیم در آینده بر سر آنها چه می آید و می ترسیم که حوادثی که در قرارگاه اشرف تکرار شد در قرارگاه لیبرتی تکرار شود.

جمهوری عراق

ساعت ۹:۳۰ صبح

دبیرخانه شورای وزیران

یادداشت داخلی

تاریخ: ۳۰/۱۲/۲۰۱۳

ملاقات ویژه با آقای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی

این ملاقات انجام شد و راجع به موارد جدید وضعیت امنیتی در صحنه عراق و همچنین موضوع سازمان خلق ا یران صحبت شد. بحث حول موارد زیر بود:

۱ـ آقای فالح الفیاض تاکید کرد که کمیته های امنیتی تابع وزارت کشور آنطور که در ابتدای کار میشناختیم با کارآیی لازم کار نمیکنند…

۲ـ آقای فالح الفیاض تاکید کرد کمیته های مراقبت بر وجود تجمعات مشکوکی مربوط به بعضی از اعضای سازمان خلق در بیرون غذاخوری مرکزی تاکید دارند و برخی تماسها بین اعضای سازمان خلق جریان دارد.

۳ـ اطمینان حاصل شد که تماسهایی با طرف حسابهای خارجی وجود دارد به نحوی که مشخص شد ۳ ساعت قبل از تهاجم موشکی به قرارگاه لیبرتی بعضی از بنگالها از ساکنان و وسایل آن کاملا خالی شده بود. همانطوری که در نظارت الکترونیک مشخص شده است … بنگالهایی که مورد هدف واقع شده اند خالی بوده اند.

۴ـ جناب نخست وزیر تأکید کرد که در مورد مراقبت الکترونیک باید هوشیار باشید به شرطی که این نظارت به یک کمیته از ارگان مشاور امنیت ملی سپرده شود.

۵ـ دستور العمل صادر شد که ارگان مشاور امنیت ملی تعداد کمیته هایی را که درداخل قرارگاه لیبرتی بکار گرفته شده اند کاهش یافته و بیرون کشیده شوند [تا تحت تاثیر مجاهدین قرار نگیرند] و فقط یک کمیته مربوط به ورود و خروج قرارگاه و نظارت بر مراجعین حضور داشته باشد.

۶ـ تاکید شدکه تداخلی بین اعضای سازمان خلق درداخل قرارگاه و یا در آنچه خارج از قرارگاه واقع می شود، ایجاد نشود. تنها کار صرفاً کنترل و مراقبت و رد کردن گزارش ها به ارگان مشاور امنیت ملی گزارش است.

۷ـ آقای مالکی تاکید کرد ما دیگر از این امور بسیار خسته شده ایم و باید آنها را هر چه سریعتر و با هر روشی که مناسب میدانید خواه مسالمت آمیز باشد و یا نظامی اخراج کرد… ما خواهان این هستیم که موشک باران قرارگاه ادامه پیدا کند تا امنیت از بین برود و حرف ما ثابت شود که میگوییم این مسئله از دست ما خارج است، واین که ما نمیدانیم در آینده بر سر آنها چه می آید و می ترسیم که حوادثی که در قرارگاه اشرف تکرار شد در قرارگاه لیبرتی تکرار شود.

پایان ملاقات ۱۰:۱۵صبح

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۵ آبان ۹۳ (۲۷ اکتبر۲۰۱۴)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.