کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک سفر احتمالی علیرضا آوایی از عاملین قتل‌عام زندانیان سیاسی۶۷ به ژنو را محکوم کرد

4
کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک

کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک در اطلاعیه‌ای در اعتراض به سفر محتمل علیرضا آوایی قاتل سال ۶۷ به ژنو اعلام کرد: پذیرش وزیر دادگستری رژیم ایران، یک ناقض فاحش حقوق بشر، به عنوان سخنران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کاملاً غیر قابل قبول است

علیرضا آوایی یکی از آمران و عاملان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸، عضو کمیسیون مرگ در استان خوزستان، و به گفته بسیاری از شاهدان عینی شخصاً در شکنجه زندانیان سیاسی در ایران شرکت داشته است. این شواهد غیر قابل انکار و نقش او به عنوان یک ناقض فاحش حقوق بشر، او را در لیست سیاه ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا و انگلستان قرار داد.

کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک با اشاره به تحریم ناقضین حقوق بشر در ایران توسط کانادا می‌افزاید:

ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم سفر او را لغو کند و از دولت کانادا مصرانه می‌خواهیم به جامعه بین المللی فشار بیاورد که فرهنگ مصونیت از مجازات را خاتمه دهد و بخواهد که علیرضا آوایی بخاطر جنایاتش علیه بشریت به دست عدالت سپرده شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here