کمپین سرشکستگی و استیصال وزارت اطلاعات داود باقروند ،صاقی جلبی…

در تاریخ اول اکتبر امسال (۹ مهر ۹۶)، گزارش سال ۲۰۱۶ اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن درباره فعالیت‌های رژیم و وزارت جاسوسی اطلاعات منتشر شد که برخی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در آلمان ، علی‌اکبر راستگو، غلامرضا صادقی جبلی، داود باقروند، محمدحسین سبحانی، مهدی خوشحال، امیر موثقی، بتول … ادامه خواندن کمپین سرشکستگی و استیصال وزارت اطلاعات داود باقروند ،صاقی جلبی…