کلیپ قیام دلاورانه مردم کازرون: استمرار تظاهرات در روز پنجشنبه در اعتراض به جنایات پاسداران و کشتار معترضان

46
کلیپ قیام دلاورانه مردم کازرون استمرار کشتار معترضان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here