کلر لوپز Clare Lopez مدیر مرکز تحقیق و تحلیل مرکز سیاست امنیت در آمریکا:‌ روز اول اردیبهشت شورای ملی مقاومت ایران، اسناد جدید خیره کننده یی فاش ساخت که نشان می دهد رژیم ایران مواد برجام را نقض کرده است

194

کلر لوپز Clare Lopez مدیر مرکز تحقیق و تحلیل مرکز سیاست امنیت در آمریکا نوشت:‌ برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران مخفیانه شروع شده و سالها مخفی نگهداشته شده است. روز اول اردیبهشت شورای ملی مقاومت ایران، بزرگترین گروه سازمانیافته اپوزیسیون دموکراتیک اسناد جدید خیره کننده یی فاش ساخت که نشان می دهد رژیم ایران مواد برجام را نقض کرده است. آمریکا و شرکای بین المللی و آژانس بین المللی انرزی اتمی بایستی رژیم ایران را وادار کنند که به قطعنامه های شورای امنیت بخصوص در رابطه با فعالیتهای غنی سازی اتمی عمل کند… رژیم ایران را بایستی به دلیل نقض حقوق بشر و ادامه حمایت از تروریسم مورد حسابرسی قرار داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here