کشاورزان اصفهان بااشاره مستقیم به حاکمیت‌پلید آخوندی درتظاهرات‌اعتراضی جمعه فریاد می‌زدند: «دشمن ما همین‌جاست»

20
کشاورزان شاتور اصفهان 24 فروردین 97

صبح روز جمعه ۲۴فروردین‌ماه؛ کشاورزان زحمتکش در اصفهان و همزمان در روستای شاتور از توابع بخش جلگه اصفهان دست به اعتراض و راهپیمایی زدند.

در اصفهان کشاورزان ضمن تجمع در میدان خوراسگان، در خیابان جی راهپیمایی کردند.

مأموران سرکوبگر رژیم با ماشین‌های آبپاش در پارکینگ کردآباد مستقر شده بودند. آنها قصد داشتند مانع راهپیمایی کشاورزان شوند.

اما کشاورزان معترض در واکنش به تهدیدات تو خالی سرکرده مزدور نیروی انتظامی؛ آنها را هو کردند. در ادامه کشاورزان و زنان شعار می‌دادند: «دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست» و شعارهایی علیه رژیم و کارگزارنش سر دادند

کشاورزان سپس در خیابان جی در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم تحصن کردند.

در یک اقدام اعتراضی دیگر؛ کشاورزان روستای شاتور؛ واقع در ۶۰کیلومتری شرق اصفهان، همراه با آتش‌زدن لاستیک برای مقابله با تهاجم نیروهای رژیم دست به راهپیمایی و اعتراض زدند. آنان شعار می‌دادند: «نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here