کتک زدن دستفروش جوانی توسط ماموران شهرداری رژیم در مریوان

150

ماموران شهرداری رژیم در مریوان با کتک زدن دستفروش جوانی که برای امرار معاش در کنار خیابان به فروش لباس اقدام کرده بود مانع کار او شدند. وی نیز با اعتراض و خشم و کینه نسبت به این رژیم ضدمردمی تمام بساط ناچیز خود را به آتش کشید.

رژیم ضدبشری آخوندی از طریق ماموران جنایتکارش در شهرداریها نیز خفقان و سرکوب مردم را دنبال می کند و مردم در شهرهای مختلف بارها شاهد ضرب و شتم دستفروشان زحمتکش و تخریب اموال آنها توسط این مزدوران بوده اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here