کانونهای شورشی ، تبلیغات یا واقعیت برتر زمان؟(قسمت دوم)

123
پرونده کانون شورشی قسمت دوم

 

ایران افشاگر

5 COMMENTS

  1. آخوندها نگران جذب جوانان به مجاهدین و کانونهای شورشی است اینها که بقول شما پایگاهی ندارند نگرانی تان از چیست؟

  2. اضداد ، بسیجی ، پاسدار همه جیغ بنفش شان از کانونهای شورشی در آمده چه خبره ؟ این همان آمادگی مردم برای سرنگونی است

  3. ضد و نقیض گویی آخوندها و عوامل آنها ناشی از شدت سوزش از افشاگری های مجاهدین است بنابراین بایدهرچه بیشتر عوامل و مزدوران رژیم را افشا کرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here