سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

کالبد شکافی یک دژخیم

0 566

این هفته میخواهیم با رونمایی سندی از پرونده سراپا دروغ دجالیت آخوندی نشان بدهیم چرخ دروغپردازی و شیطان سازی و تحریف آخوندها چطور در سراشیبی است و لنگ میزند…………………..علت چیست که شکنجه گر فرتوتی به اسم عزت شاهی را قبر بیرون میکشد و با القاب و عناوین  پوشالی در انواع و اقسام مستندهای سفارشی علیه مجاهدین مورد استفاده قرار میدهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.