ژنرال ماتیس: رژیم ایران بزرگترین نیروی برهم زننده ثبات در خاورمیانه است

172

ژنرال ماتیس وزیر پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع آمریکا، در جلسه استماع خود در کمیته نیروهای مسلح سنا، با ارائه سندی به کنگره آمریکا دخالتهای رژیم آخوندی در منطقه خاورمیانه را مخرب خواند و تاکید کرد: رژیم ایران بزرگترین نیروی برهم زننده ثبات در خاورمیانه است .

ژنرال ماتیس به طور ویژه در ارتباط با عراق گفت: هدف اصلی ما باید این باشد که عراق به یک حکومت دنبالهرو رژیم تهران تبدیل نشود.

ما می توانیم یک دفاع مشترک هوایی برای متحدانمان در کشورهای خلیجفارس ایجاد کنیم تا آنها بتوانند با ما همکاری کنند. ما هر زمانی که موفق شویم رژیم ایران را در انجام نوعی فعالیت تروریستی گیر بیاندازیم، آنها را افشا می‌کنیم.

وزیر دفاع پیشنهادی دونالد ترامپ آزمایشهای موشکی رژیم آخوندی را نقض قطعنامههای سازمان ملل دانست و خواهان برقراری تحریمهای بینالمللی برای مقابله با آزمایشهای موشکی غیر قانونی این رژیم شد.

وی هم چنین گفت: رژیم ایران در مداخلات خود در کشورهای منطقه نیروهای نیابتی و واحدهای تروریستی وابسته به خود را به کار می گیرد.

وی برلزوم مقابله با اخلالهای سایبری رژیم آخوندی نیز تاکید کرد.

ژنرال ماتیس درباره توافق اتمی با حکومت آخوندی گفت: اگر من تصمیمگیرنده بودم این توافق را امضا نمیکردم، ولی حال که امضا شده، اولین اقدام من این است که از کنگره بخواهم یک کمیسیون مشترک از کمیته های بانکی و نیروهای مسلح تشکیل دهند تا بر اجرای برجام توسط این رژیم نظارت کنندتا اگر تقلبی درکار باشد کنگره در جریان قرار گیرد. همزمان سرویسهای اطلاعاتی نیز باید از اجرای برجام مراقبت کنند .

کاندیدای پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست اطلاعات مرکزی آمریکا، مایک پمپئو: رژیم ایران به عنوان اولین رژیم حامی تروریسم به بازیگری مخرب در منطقه تبدیل شده است

در جلسه استماع کمیته امور امنیتی مجلس سنای آمریکا، برای بررسی صلاحیت کاندیدای پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست اطلاعات مرکزی آمریکا، مایک پمپئو گفت: رژیم ایران به عنوان اولین رژیم حامی تروریسم به بازیگری مخرب در منطقه تبدیل شده که در حال دامن زدن به تنش‌ها با متحدان آمریکاست.

وی در مورد توافق اتمی گفت رژیم ایران در طراحی و انجام تقلب، حرفه‌یی است و باید به‌دقت تحت نظر قرار داشته باشد. نباید تنها بر نظام بازرسیها از تأسیسات اتمی تکیه کرد. چرا که برای نظارت بر فعالیتهای اتمی رژیم ایران کافی نیست.

ما توان راستی‌آزمایی از اقدامات حکومت ایران را تقویت خواهیم کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here