چهارمین روز اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهان و همبستگی کسبه و اصناف شریف خوراسگان در حمایت از کشاورزان زحمتکش

13
اعتصاب مردم و کشاورزان - اصفهان

روز چهارشنبه ۲۲فروردین، کشاورزان و مردم اصفهان چهارمین روز از تظاهرات خود در سال جدید را برگزار کردند کسبه و اصناف خوراسگان در حمایت از کشاورزان و حق آبه آنها، مغازه‌های خود را بسته و بطور جمعی اعتصاب کردند.

نیروهای سرکوبگر رژیم تلاش کردند با ایجاد موانع در مسیر حرکت کشاورزان و بستن مسیر، مانع تظاهرات آنها شوند اما کشاورزان معترض از فلکه خوراسگان راهپیمایی خود را آغاز کردند. تظاهر کنندگان که زنان بخش بزرگی از آنها را تشکیل می دادند شعار می دادند:

حق‌آبه رو می‌گیریم حتی اگر بمیریم / سوریه را رها کنید فکری به حال ما کنید / آب چگونه شده؟ زیر عبا جمع شده

نصر من الله و فتح القریب، مرگ بر این دولت مردم فریب

کشاورزان در واکنش به صحبت‌های سرکرده نیروهای سرکوبگر رژیم که میخواست آنها متفرق شوند؛ وی را هو کردند. آنها شعار می دادند: ای لشکر شرق اصفهان! آماده باش، آماده باش!

در مقابل تهدید نیروی سرکوبگر، مردم پاسخ دندان شکنی به آنها دادند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here