چهارماه پس از فاجعه غرق شدن نفتکش سانچی رژیم ضدبشری آخوندی بازهم مثل تمامی موارد مشابه علت سانحه را متوجه خطای پرسنل زحمتکش کشتی کرد

35
نفتکش سانچی

حکومت آخوندی چهار ماه پس از فاجعه غرق شدن نفتکش سانچی اعلام کرد، خطای انساني دو کشتی سانچی و کريستال، علت اين سانحه مرگبار بوده است.

اين درحالی است که دولت چين علت سانحه را خارج‌شدن کشتی سانچی از مسير اعلام کرده است.

مديرکل امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردی رژيم روز شنبه گفت: «خطای انسانی و کنترل نامناسب دو کشتی کريستال و سانچی، علت تصادف فله‌بر چينی با نفتکش ايرانی در آب‌های چين شناخته شد».

نفتکش سانچی در دی ماه گذشته با ۱۳۶هزار تن سوخت، دچار آتش‌سوزی شد و ۳۲ تن از سرنشينان آن غرق شدند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here