چهاردهمین روز اعتصاب کسبه و بازاریان شهرهای مرزی غرب وشمال غربی کشور

11

روز شنبه۸ اردیبهشت مردم سقز همزمان با چهاردهمین روز اعتراض و اعتصاب بازاریان بانه مغازه‌های خود را بسته و اعتصاب کردند.

اعتصاب بازاریان شهرهای مرزی غرب وشمال غربی از روز ۲۶فروردین ماه در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی که منجر به گسترش شدید فقر و گرسنگی میان مردم شده،آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here