چرا می‌گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟(قسمت‌دهم)

166
دزدیدن انقلاب حمله به پایگاه مجاهدین قسمت یازدهم

استخدام اراذل و اوباشی از فاسدترین اقشار‌جامعه، جهت قلع وقمع انقلابیون پاک‌باز میهن توسط خمینی، دزد بزرگی که رهبری انقلاب را از همین انقلابیون راستین ربوده بود.

سایت سپاه پاسداران ارتجاع مصاحبه‌ای دارد با دوتن از سرکردگان دستگاه کشتار رژیم در دهه۶۰ که درارگان‌های تعقیب و مراقبت این سپاه جنایت، مسئولیت شکار برجسته‌ترین انقلابیون میهن و قهرمانان زندان‌های سیاسی در زمان شاه را به‌عهده داشته اند. جنایتکاران مزبور ضمن بیان پاره‌ای از مسائل، در قالب خاطره، که طبق روش عناصر اطلاعاتی، مجموعه‌ای آکنده از دروغ‌های جهت‌دار و گمراه کننده است،‌ به دو موضوع مهم اعتراف می‌کنند:

اول اینکه خمینی جلاد به‌عنوان سارق انقلاب۵۷، خود مستقیما گرداننده ادارات تعقیب و سرکوب مجاهدین و انقلابیون راستین میهن بوده‌است و از هیچ چیز به اندازه کشتار انقلابیون راستین و مجاهدین خوشحال نشده‌است.

دوم اینکه بافت تشکیل‌دهندة چنین ارگان‌هایی، به اعتراف خودشان و بیان صریح خمینی که شناخت نزدیک از چنین مزدوران آدمکشی داشته، از کسانی تشکیل شده‌است که اگر نظام شاه ادامه می‌یافت تا فرق‌سر در مفاسد آن جامعه غرق می‌بودند.

بخشی از این گفتگو که به موضوعات بالا اعتراف می کند، در زیر آمده‌است:

«… به سراغ مسئول تعقيب و مراقبت و فرمانده عمليات شهری واحد اطلاعات سپاه تهران در سالهای ابتدای دهه ۶۰ رفتيم تا از صفر تا صد ماجرا را از زبان خودشان بشنويم.

….

… قاسم و مصطفی زمان ورود تير خورده بودند. [مجاهدین] از داخل به در شليك و در را تكه‌تكه كرده بودند و بچه‌ها توانستند راحت وارد شوند. ممكن است ابوالقاسم موقع وارد شدن تير خورده باشد، چون پای يكی از بچه‌های خود ما هم قطع شده بود.

بعد هم كه ديداری نزد امام رفتيد…

ف. ع: بله، هيچ‌وقت امام را اين‌قدر بشاش و خنده‌رو نديده بودم. من هم جزو كسانی بودم كه رفتم و درست رديف جلو و روبه‌روی امام نشستم.

م. ت. م: آن موقع نمی گذاشتند ضبط ببری يا يادداشت كنی. بيرون كه آمديم مسئول التفاط آن‌جا بود و گفت: هر كسی هر چيزی را كه از اين جلسه يادش مانده است بنويسد كه بعداً همه را تجميع كنيم. بيرون آمديم و هر كسی هر چيزی را كه يادش ماند نوشت. آنچه را كه من تعريف كردم مسئول التفاط گفت: بارك‌الله! خيلي خوب است، از جمله اين كه امام تك تك ما را خوب نگاه كرد. همه منتظر بوديم امام مثل حرفهايی كه به بسيجی‌ها زد بگويد اين چهره‌ها را كه مي‌بينم به ياد جوانان صدر اسلام می‌افتم، ولی امام حرفهای سنگينی زد و بعد هم گفت: اگر آن رژيم چند سال ديگر مانده بود، همه شما را به فساد می‌كشيد.

ف. ع: اصلاً توقع نداشتيم امام چنين صحبتی بكند.

م. ت. م: آب يخ روی سرمان ريخت!

ف. ع: امام متوجه شده بود جنس‌های ما از آن جنس‌های ما از آن جنس‌های خاص است و مثل بقيه نيستيم. خداوكيلی هم فرق می كرديم و خيلی شيطان بوديم. امام درست می‌گفت اگر انقلاب نمی‌شد، شايد چيز ديگری مي‌شديم…

… آن زمان ما نفری ۲۵۰۰ تومان به بچه‌ها پاداش می‌داديم كه چون غالبا قبول نمی كردند به تبركی دست امام مي‌داديم…»

خبرگزاری سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به فارس ۱۹بهمن۹۵

بكارطيري رذل ترین و لمپن ترین عاصر

لینک ها :

ایران افشاگر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here