سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هشتم)

0 31

کینه توزی وزارت اطلاعات از مبارزه سازمان مجاهدین در زمان شاه که راه‌را بر عافیت‌طلبی و سازش آخوندها با رژیم شاه در ایجاد مرزبندی‌های خونین سیاسی بسته‌بود. 

محمدجواد هاشمی‌نژاد یکی از سرکردگان وزارت اطلاعات در مورد بسته بودن راه سازش آخوندها با حکومت در زمان شاه، این‌طور علیه مجاهدین خلق ایران عقده‌گشایی می‌کند:

«به نظرم نفس به وجود آمدن نیروی [مجاهدین] یکی از بزرگترین خیانت‌های است که برای اصل و اساس حرکت مردم ایران به وجود آمده است.

تا قبل از به وجود آمدن این تشکیلات حرکت مردمی ایران کاملا خالص و یک جهت بودند. به وجود آمدن این سازمان باعث تفرقه در هدف شد و در حرکت زیبای کاملا دموکراتیک ملتی ایجاد کرد.

آیا خیانت نیست که سازمانی دست به حمله مسلحانه می زند وابسته نظامی کشور دیگر را به قتل برساند و بمب بسازد درحالی که اعتراضات مردمی دموکراتیک و بدون خشونت است. خیانت نیست که مسیر زیبای انقلاب که برخاسته فرهنگ غنی اسلامی است را آلوده به خشونت می کند؟

شما می بینید مردم در مقابل ارتش کاملا مسلح شاهنشاهی شاه که به سوی مردم گلوله شلیک می‌کرد گل هدیه می کردند.

… به نظرم نفس به وجود آمدن مجاهدین خیانت به انقلاب و اسلام است.

… شاه از اقدام مسلحانه سازمان مجاهدین بسیار استفاده تبلیغاتی کرد و حرکت مردم ایران را به ارتجاع سیاه و سرخ نسبت داد. امام فقط با سخنرانی ماهیت رژیم را نشان داد اما با دست به سلاح بردن بهترین بهانه برای شاه به ارمغان آورد.»

خبرگزاری سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به فارس۲۰خرداد۹۶

خبرگزاری سپاه پاسداران خامنه‌ای موسوم به فارس۲۰خرداد۹۶

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت اول)  

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت دوم)  

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت سوم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت چهارم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت پنجم)  

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت ششم)

چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت هفتم)

 چرا می گوئیم انقلاب۵۷ توسط آخوندها دزدیده شد؟ (قسمت نهم)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.