سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

پیوستن بیش‌از ۵۰۰تن به فراخوان خانواده‌های جانباختگان و زندانیان‌سیاسی

0 2

بیش از ۵۰۰ تن به فراخوان خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی پیوستند .

در«فراخوان به حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران»، آمده است: مردم ایران با خیزش در دیماه ۹۶ نشان دادند که کارد به استخوانشان رسیده است . طی چهل سال فرصتهای گوناگونی به حکومت دادند .اما حکومت در پاسخ به اعتماد و صداقت مردم چه کرد؟ نخست آنکه در دهه ۶۰ به نام حفاظت از انقلاب، هزاران مرد و زن را آشکار و نهان اعدام کرد.سپس موذیانه و در خفا به غارت دارایی‌های مردم پرداخت که به مرور باعث گسترش فقر و سپس فحشا گردید . با نمایشی موهن، مردم را به انتخاب بین بد و بدتر مجبور کرد. حکومتی که چوبه‌های دار را در کوی و برزن برافراشته و هر روز خون جوانی را بر زمین ریخت، با وعده‌های دروغین و شعبده بازی‌های رنگ به رنگ کاسه صبر مردم را لبریز کرد . بی کفایتی‌اش در حل بحرانهای معیشتی مردم، همزمان با اختلاسهای نجومی باعث شکاف عمیق طبقاتی شد. به عبارتی جمهوری اسلامی در مدتی کمتر از چهل سال فقر را در سراسر سرزمینمان گسترد. اینک مردم ایران یکصدا و هماهنگ فریاد می‌زنند که حکومت آخوندی نمی‌خواهند .

در ادامه این فراخوان آمده است : شیران دلیر در خیابانهای سراسر ایران می‌غرند و میگویند تحت هیچ شرایطی این حکومت خونریز که همه خانواده‌های ایرانی را به شکلی داغدار عزیزانشان کرده است نمی‌خواهند.اینک مادرانی که عزیزانشان دستگیر شده‌اند با شهامت و قدرت پشت زندانها ایستاده و آزادی بی قید و شرط فرزندانشان را فریاد می‌زنند . هر پیکر بی جانی که تحویل خانواده شده و به خاک سپرده می‌شود صفیر و سوتکی است برای سرود آزادی . دیگر سیاست النصر بالرعب توسط جانیان حکومتی کارایی ندارد . مردم ایران متحد شده و می‌خواهند دامن میهن خویش را از لوث وجود نحس حکومت اسلامی پاک کنند

در چنین شرایطی ما امضاء کنندگان این نامه به عنوان بخشی از مردم ایران به مردم جهان میگوییم :

حاکمیت جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نبوده و مشروعیت خود را نزد مردم از دست داده است .میدانیم که مردم شریف جهان با فشار به دولتهای خویش از قیام آزادیبخش مردم ایران حمایت خواهند کرد . همه باید بدانند که ایرانیان دیگر اجازه غارتگری به ظالمان نداده و از این پس زیر بار هیچ قرارداد اقتصادی و سیاسی که به امضای مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی رسیده باشد نخواهند رفت . تنها فرصتی که برای ضحاک زمانه و نوچه‌هایش مانده این است که در زندانها را باز کرده و فرزندان مردم را به آغوش خانواده‌هایشان برگردانده و بساط خویش را جمع کند . بی شک تک تک مقامات در دادگاهی صالح و عادل محاکمه خواهند شد . زمان پاسخگویی فرا رسیده است .

فراخوان به حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران» در بخش پایانی خودمی‌افزاید: 

مردم ایران یکدل و یکصدا با اتحاد و همبستگی کامل، اراده کرده‌اند که قاتلین فرزندانشان را به زباله دان تاریخ سرازیر کنند

مزدوران دون پایه حکومت نیز باید سلاح و باطوم را بر زمین گذاشته و به آغوش مردم بازگردند . در غیر اینصورت دچار قهر مردمی خواهند شد که پاسخ مشت را با مشت خواهند داد .

ما با تمام امکانات و توان خویش از خروش و خیزش مردم ایران در شهرهای کوچک و بزرگ حمایت می‌کنیم . چرا که تنها امیدمان به دستهای پر توان مردم است . مردمی که یکصدا فریاد نه به حکومت غیر مردمی اسلامی سر داده‌اند . خون هزاران سیاوش بیگناه پشتیبان درفش دادخواهی خواهد بود .

ما با تکیه بر یکدیگر پرچم آزادی را در قلب سرزمینمان خواهیم نشاند. دیکتاتور باید به پایان خویش بنگرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.