پیداشدن اجساد یخ‌زده دو کولبر زحمتکش در مناطق کوهستانی ارومیه

3
اجساد یخ زده دوکولبر زحمتکش

پیداشدن اجساد یخ زده دوکولبر زحمتکش کرد که از چهار روز پیش در حین کولبری در مناطق کوهستانی ارومیه زیر بهمن مدفون شده بودند، اهالی این منطقه را در اندوه فروبرد. 

خبرها هم چنین حاکیست رژیم آخوندی که به اشکال مختلف کولبران را تحت فشار وسرکوب و کشتار قرار میدهد، در ازای آزادی دوکولبر دستگیر شده، از آنها و ثیقه های سنگین ۳۸۰ و ۱۸۰ میلیون تومانی گرفته است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here