سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

پیام همبستگی قاضی تد پو، رئیس زیرکمیته تروریسم درکنگره آمریکا با گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

0 4

بعنوان یک قاضی 

من این رژیم را مرتکب جنایت جنگی میشناسم

جنایت جنگی علیه مردم ایران

سالیان است که مجاهدین خلق ایران

در خط مقدم بیرون راندن این رژیم نفرت انگیز بوده‌اند

خانم رجوی برای بسیاری

منجمله دختران و نوه‌های من یک قهرمان است

و من همواره مفتخر بودم که در کنارشما ایستاده ام

قاضی تد پو-رئیس زیرکمیته تروریسم در کنگره آمریکا:

«شور و عزم شما به من همیشه انگیزه بسیار قوی داده است. ما در دوران تاریخی ایران زندگی میکنیم. خانواده و دوستان شما در ایران همچنان در خیابان‌ها برای حقشان میجنگند. و تغییر برای ایران درراه است. و من به آخوندها دوباره میگویم که تغییر برای ایران در راه است. تجاوز، دستگیری و قتل وحشیانه مردم ایران توسط آخوندها، تظاهرات مردم علیه این رژیم نامشروع را، متوقف نخواهد کرد. رژیم ایران رتبه اول در تروریسم در جهان را دارد. میلیاردها دلار به سوریه و یمن ارسال میکند و مزدورانش را در لبنان، عراق، بحرین، غزه و آمریکای جنوبی پشتیبانی میکند تا جنگ را شعله‌ور کند. از مردم ایران میدزدد و اگر انها جرات به صحبت کنند، با خشونت پاسخشان را میدهد. این یک رژیمی است در جنگ. جنگ با مردم خودش. بعنوان یک قاضی سابق، من این رژیم را مجرم به جنایت جنگی میشناسم. جنایت جنگی علیه مردم ایران. سالیان است که مجاهدین خلق در خط مقدم بیرون راندن این رژیم نفرت انگیز بوده‌اند. خانم رجوی، شما یک قهرمان برای بسیاری، منجمله دختران و نوه‌های دختر من هستید و من همواره مفتخر بودم که در کنار شما ایستاده ام. هدف آزادی در ایران درست است. هیچوقت ساکت نخواهد ماند و باهمدیگر ما با چالش‌های زیادی مواجه شده ایم. شما خیلی برای هدف آزادی فدا کرده اید. شما حقیقت را گفته اید و رژیم را برای شرارتش افشا کرده اید. رژیم تروریست و اوباش است. دوستان و خانواده شما توسط این رژیم زندان، شکنجه و به قتل رسیده‌اند. شما مجبور به ترک خانه‌هایتان، سکونت در کمپ‌های عراق و منطقه شدید. البته در همه اینها شما شجاعانه و جسورانه و دلیرانه ایستادید. اما مبارزه شما تمام نشده است، زیرا مبارزه برای آزادی در ایران تمام نشده است. رژیم تهران یک تهدید برای صلح جهانی است، باید متوقف شوند. ۷ درآخر، دموکراسی و عدالت پیروز میشود. سرتان را بالا بگیرید و به یاد داشته باشید که شما در طرف درست تاریخ هستید. تاریخ دارد ورق میخورد. سرزمین ایران، سرزمین تاریخی پارس برای آخوندها نیست، بلکه برای شماست. سرزمین شماست. کشور شماست. آخوندها آنرا از شما دزدیده‌اند. از دزدان در ایران، آنرا پس بگیرید. آنرا پس بگیرید زیرا که آزادی ارزش جنگیدن دارد. تسلیم نشوید، خسته نشوید. مشعل آزادی خاموش نمیشود. من با افتخار در کنار شما می ایستم و یکروزی، یکروز نزدیک، ما شانه به شانه همدیگر در خیابان‌های تهران آزاد، رژه خواهیم رفت. و چنین خواهد شد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.