پیام قاضی تد پو عضو کنگره آمریکا در حمایت از قیام ایران

62
قاضی-تدپو-min

قاضی تد پو عضو کنگره آمریکا روز دوشنبه ۱۱دی طی پیامی از قیام مردم ایران حمایت کرد و در توئیتر خود نوشت:‌ «من از تظاهرکنندگان ایرانی مصرانه می‌خواهم برای حقوق‌بشر و آزادیهای بنیادین بایستند. من امیدوارم روزی برسد که مردم ایران با پرچمهای آزادی و رهایی در خیابانهای ایران قدم بزنند.-ما یک سال نو را در حالی آغاز می‌کنیم که ۱۲نفر ایرانی توسط یک آخوند جانی که بر حفظ قدرت اصرار می‌ورزد کشته شده‌اند. مردم ایران باید با یک انتخابات آزاد و منصفانه تصمیم بگیرند رهبرشان چه کسی خواهد بود. -مردم حق دارند که دست به اعتراض صلح‌آمیز بزنند اما این رژیم فاسد قوانین خود را هم رعایت نمی‌کند و رسانه‌های اجتماعی را بسته است تا از سازمان یافتن اعتراضات جدید جلوگیری کند.

سالهاست رژیم ایران مردم خودش را سرکوب می‌کند و به‌طور سیستماتیک مردم را از آزادیها و حقوق‌بشر بنیادین محروم کرده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here