پیام عاصمه جهانگیر در حمایت از قیام مردم در ایران

78
خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران طی پیامی اعلام کرد:

شهروندان ایران حق دارند دست به اعتراضات صلح‌آمیز بزنند.

برای شهدا تسلیت دارم و مصرانه خواهان خاتمه خشونت هستم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here