پیام سناتور مارکو روبیو دربارة توطئة تروریستی رژیم‌آخوندی علیه گردهمایی ایرانیان درپاریس، این رژیم بزرگترین حامی‌تروریسم دولتی است!

5
سناتور مارکو روبیو کاندیدای ریاست جمهوری

سناتور مارکو روبیو کاندیدای ریاست جمهوری و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره توطئه تروریستی رژیم آخوندی در گردهمایی پاریس طی پیامی گفت:جای تعجب نیست که یک مقام رژیم ایران در یک توطئه تروریستی علیه مراسم اپوزیسیون ایران در فرانسه دست داشته است. 

سناتور روبیو تاکید کرد: جهان باید با چشم باز رژیم ایران را تحت نظر داشته باشد. رژیمی که کماکان بزرگترین رژیم حامی تروریسم دولتی است. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here