پیام زندانی سیاسی جابر عابدینی اتحاد رمز پیروزی است

15

زندانی سیاسی جابر عابدینی از زندان گوهردشت کرج در پیام خود به گردهمایی ایرانیان درپاریس می‌نویسد:

در شرایطی که آخوندهای حاکم بر ایران دیگر در بین مردم ایران و در بین کشورهای منطقه و در بین کشورهای دنیا هیچ پایگاهی ندارند و هر روز جنایت تازه‌ای مرتکب می‌شوند و از هر فرصتی برای سرکوب استفاده می‌کنند؛ اتحاد ما تنها رمز پیروزی و سرعت بخشیدن به پایان عمر حکومت آخوندهاست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here