پیام تسلیت خانم مریم رجوی در فقدان دریغ‌انگیز شریف بسیونی حقوقدان انسان‌دوست بزرگ و دوست مقاومت ایران

216

پروفسور محمود شریف بسیونی معروف به پدر قانون بین‌الملل جزا، دنیای ما را ترک کرد.

او عالم وارسته‌یی بود که یک عمر در پی تأسیس دادگاه جهانی برای رسیدگی به‌نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بود و در سال ۲۰۰۳ به‌دفاع از موقعیت حقوقی اشرفی‌ها برخاست.

درگذشت پروفسور شریف بسیونی نه فقط برای جامعه حقوق‌دانان جهان بلکه برای حقوق بشر و برای بشریت معاصر ضایعه‌یی تأسف بار است. به‌خانواده او و همه دوستداران عدالت تسلیت می‌گویم.

باشد که راه و رنج او بی‌دنباله رو نماند که جهان ما چه بسیار نیازمند مدافعان عدالت و انسان‌های شریفی همچون شریف بسیونی است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here