پیام تبریک سازمان خه بات کردستان ایران به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

144

سازمان خه بات کردستان ایران طی پیامی، آغاز پنجاه و سومین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به رهبری مقاومت و رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی و خانواده بزرگ مقاومت ایران تبریک گفت و اعلام کرد:

سازمان مجاهدین خلق ایران با ۵۲ سال سابقه مبارزه بی امان در برابر دو رژیم دیکتاتوری شاه و خمینی، سخت ترین مراحل را سر بلندانه و با موفقیت پشت سر نهاده و با برافراشتن پرجم آزادیخواهی به مبارزه بی امان خود علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی ادامه داده است.

سازمان مجاهدین خلق ایران با تجارب و آزمونهای فراوان در عرصه مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و پایداری در صف مقدم نبرد با هیولای آخوندی بیش از هر زمان دیگری حقانیت خود و مبارزات سلحشورانه اش رابه اثبات رسانیده و با اراده و پشتکاری بی وفقه در راستای تحقق آرمانهای خلق و تقابل (با) دیکتاتوری در حرکت می باشد . این جایگاه به آسانی به دست نیامده و در این مسیر بهترین فرزندان مجاهد نثار پیشگاه مبارزات خلق و میهن شده و سختی و رنج و مصیبتهای بسیاری در این مسیر متحمل شده اند.

سازمان خه بات کردستان ایران در ادامه پیام تبریک خود به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن بررسی انزوای جهانی رژیم آخوندی و نقش آن در تروریسم بین المللی و ضربه مهلک و موثر تحریم ها علیه رژیم و سپاه پاسداران، به جنبشهای مردمی و حرکت های اعتراضی علیه رژیم اشاره کرده و می افزاید: در این وضعیت صد البته فزونی قدرت و اعتبار اپوزیسیون سازمان یافته و آلترناتیو رژیم آخوندی همچنانکه در گردهمایی امسال پاریس مشاهده نمودیم، که مکانیزمی برای سرعت بخشیدن به روند مبارزات مردمی است و از سوی دیگر جنگ و ستیز باندهای حاکمیت وجنگ گرگها در درون رژیم، امید به تغییر و دگرگونی ژرف در ساختار سیاسی ایران را روز به روز افزایش می دهد.

سازمان خه بات کردستان ایران در پیام خود بر پایبندی بر اصول سرنگونی و رد هر گونه مماشات با آخوندها تاکید نموده و برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و حق حاکمیت مردم با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران بر همپیمانی فیمابین پافشار ی می نماید و با تبریکات مجدد به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، می افزاید: امیدواریم با اتحاد و پشتکار و عزمی راسخ، طی مدت زمان کوتاهی مبارزه در راستای سرنگونی و تشکیل حکومتی دموکراتیک و پارلمانی در ایران به ثمر نشسته و سال آتی این یاد فرخنده را در ایرانی آزاد و آباد گرامی بداریم.

منبع: پیام خبات کردستان ایران ۱۵/۶/۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here