سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

پیام‌های همبستگی با گردهمایی بزرگ سالیانه مقاومت ایران در پاریس ۹ تیر ۹۷

0 4

رومئو نیکوآرا – دبیر کمیته امور اروپایی پارلمان رومانی:

امسال گردهمایی بزرگ ایرانیان، روز ۳۰ ژوئن در پاریس برگزار میشود و حضور هر یک از شما نمایانگر خواست ملی برای آزادی و دموکراسی و همچنین حمایت از شورای ملی مقاومت ایران بهعنوان آلترناتیو رژیم آخوندهاست.

رژیم آخوندها، غرق در بحرانهای داخلی و خارجی است و قیامهای داخل ایران آنرا بهشدت مستأصل کرده است؛ و در طرف مقابل، شورای ملی مقاومت ایران روز به روز در سطح بینالمللی و داخلی به پیروزهای درخشانی نائل آمده که نشانههای مثبتی از سرنگونی محتوم دیکتاتور و برقراری یک نظام دموکراتیک در چشمانداز است.

من از طرف کمیته نمایندگان رومانی برای ایران آزاد، حمایت خودم را از رئیس جمهور خانم مریم رجوی و برنامه ده مادهیی ایشان اعلام میکنم

به امید برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران، سلام بر ایران، سلام بر آزادی.

دکتر اگیدیوس واریکیس-نایب‌رئیس کمیسیون خارجی پارلمان لیتوانی، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مجمع پارلمانی شورای اروپا:

خانم‌ها و آقایان، ما در مجمع پارلمانی شورای اروپا هستیم و مایلم چند جمله راجع به ایران بگویم. می‌دانید شرایط در این کشور بیش از پیش (حساس) می‌شود تظاهرات در بیش از ۱۴۰ شهر وجود دارد. بیش از ۵۰ نفر کشته و ۸۰۰۰ نفر بخاطر به کارگفتن حقوق بنیادینشان برای تظاهرات مسالمت‌آمیز دستگیر شدند. بنا بر این اول از همه ما نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم می‌کنیم.

ما از تظاهرکنندگان حمایت می‌کنیم که فقط تظاهرات نمی‌کنند، امروز آنها اظهارات بسیار صریحی را ابراز می‌دارند. آنها می‌گویند، نه به خامنه‌ای، نه به روحانی. این بازی تمام شده و اکنون باید تغییر رژیم صورت گیرد. آنها می‌گویند، آری به دمکراسی. ما اینجا در شورای اروپا به‌تازگی یک بیانیه کتبی در مورد ایران، تظاهرات ایران ارائه دادیم که توسط بیش از ۱۰۰ عضو مجمع پارلمانی غربی در آوریل ۲۰۱۸ امضا شد. می‌خواهم یادآوری کنم که اپوزیسیون ایران در حال سازماندهی اجتماع ایرانیان در اروپاست این برنامه روز شنبه ۳۰ ژوئن در پاریس برگزار می‌شود. بسیار متشکرم و امیدوارم به این فراخوان پاسخ بدهید.

ایشان اعلام میکنم به امید برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران، سلام بر ایران، سلام بر آزادی.

کریستینا ریس – نویسنده و تحلیلگر از انگلستان:

ما شاهد قیام در اواخر سال ۲۰۱۷ و ژانویه سال ۲۰۱۸ بودیم و این نشان می‌دهد که مردم ایران خواهان تغییر هستند، چون خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند و این همان چیزی است که شورای ملی مقاومت محقق‌کردن آن‌را نوید می‌دهد. گردهمایی ماه آینده ژوئن در پاریس همواره یک گردهمایی باشکوه است که وضعیت حقوق بشر، تروریزم و نقض‌های گذشته و حال حاضر را در معرض توجه بین‌المللی قرار می‌دهد و این گردهمایی در پایان ژوئن برگزار می‌شود و طبعاً سخنرانی‌های بسیاری در آنجا برای فراخوان به پایان رژیم مذهبی با تروریسم، سرکوب مردم و تهدید مستمر تولید بمب اتمی صورت خواهد گرفت. بنابراین من هم فقط می‌توانم از شورای ملی مقاومت ایران و خانم مریم رجوی و تمام مردم ایران حمایت کنم و امیدوار باشم که به زودی زود جهان متوجه (این وضعیت) بشود و شورای امنیت سازمان ملل به یک تحقیقات پیرامون نقض حقوق بشر در ایران که هم در گذشته و همین اخیراً به‌وقوع پیوسته فراخوان بدهد تا بتوانیم شاید ایرانی باشیم که از یک آینده مثبت، رها شده از این نقض‌های وحشتناک حقوق بشری باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.