پهلوان فیلابی: درود به مردم دلاور ایران که علیه ایلغار خمینی قیام کرده‌اید

72
مسلم فیلابی

ایلغار خمینی دیگر جایی در ایران ندارد. مردم ایران مصمم هستند و با جان و مالشان در پی براندازی این جانیان هستند. آنها حاکمیت ملاها را هدف قرارداده‌اند و به زودی تمام دار ودسته های رژیم را از ایران فراری خواهند داد.

مردم در خیابانها فریاد برمی‌آورند که درآمدهای ما را خرج تروریسم نکنید. مردم ایران در شهرهای مختلف از کرمانشاه تا مشهد و به‌خصوص همشهریهای دلاور قوچانیم تنفر خود را از این حکومت ضد ایرانی اعلام کردند.

من حرفی هم با نعلین لیس‌های رژیم دارم و آن توبه است. توبه زمانی مورد قبول است که شما قبل از اینکه به دست مردم اسیر شوید خود را از رژیم و دزدیها وکثافتکاریهای ملاها دور کنید و با اعتراف به گناهانتان از مردم تقاضای بخشش نمایید. با شناختی که از مردم ایران و به‌خصوص مقاومت ایران دارم درصورتی که صادقانه قبل از گیر افتادن به دست مقاومت و مردم ایران به رژیم پشت کنید، جنایات رژیم را افشا و به گناهانتان اعتراف کنید مورد بخشش قرار خواهید گرفت.

این حکومت دیگر جایی در منطقه و جهان و بین ایرانیان ندارد و به‌زودی همان‌طور که خانم مریم رجوی بارها تکرار کرده اند مردم و مقاومت ایران این رژیم را به‌زودی به زباله دان تاریخ خواهند ریخت.

مسلم اسکندر فیلابی

۹ دی ۱۳۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here