پناه بردن خامنه‌ای پیرکفتار خون‌آشام به دعا و زاری برای فرار از عواقب قیام مردم ایران

19

ولی فقیه ارتجاع، در مراسم دجالگرانه دهه فاطمیه، برای نجات رژیم از امواج قیام سراسری به زاری پرداخت و گفت :

خامنه‌ای دجال: 

«… آن کسانی که در حال طراحی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی هستند ــ که نمونه‌های کوچکش را شما گاهی در همین حوادث و اغتشاشات می‌بینید؛ این‌ها نمونه‌های کوچک توطئه‌های دشمن است ــ توطئهٔ آنها را خنثی کن، ابطال بفرما؛ آن‌ها را به توطئه گران برگردان. کسانی که با همه وجود، با همه اخلاص، با همه توان در مقابل این توطئه‌ها می‌ایستند، همه آنها را مشمول لطف و رحمت خودت قرار بده، کمکشان بفرما. نیروهای بسیج را، نیروی انتظامی را، سپاه و ارتش را، همه کسانی را که در این راه‌ها خدمتگزاری می‌کنند، کمک بفرما…»

در همین مراسم، خرچنگ نظام آخوند احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه خبرگان ارتجاع از سلسله زنجیرهای اغتشاش آه و فغان سرداد وگفت:

«… خوب اینها روشن است که بتوانند هر جای کشور اغتشاش بکنند، اغتشاش می‌کنند…

تو این اغتشاشات دیدید کم نگذاشتند نامردها، آنچه در توان داشتن به صحنه آمدن، همین اغتشاشات دو شب پیش قطعاً نمیتوانه جدای از سلسله زنجیرهای اغتشاش باشه… مسئولیت تمام حرف‌هایی که ما می‌زنیم بعهده خود ما هست اینکه بزرگی کرده آقا می‌شینه پای صحبت‌های ما این طلبه پروریست معنایش این نیست که هر چی ما میگیم آقا هم همین رو میگه، نه!‌…»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here